NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sokolová, Františka, 1937-
Církevní jméno Patočková, Františka, 1937-
Narození 13. srpna 1937, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1968-)

Biografická pozn. Narozena 13.8.1937 v Praze. Filoložka, pracovnice Slovanské knihovny v Praze, slavistka, práce v oboru, překlad z ruštiny.
Źivotopis Po maturitě 1955 na jedenáctileté střední škole absolvovala r. 1960 FF UK obor ruština – čeština. Záhy se vdala za Jana Sokola (tehdy dělník, dnes profesor filosofie, emeritní děkan Fakulty humanitních studií UK). Od r. 1960 vystřídala řadu dočasných zaměstnání jako redaktorka, učitelka češtiny aj. Má tři děti. Od r. 1968 působí ve Slovanské knihovně při Národní knihovně v Praze (tehdy Státní knihovna ČSR). Práce v knihovně ji zaujala a ve Slovanské knihovně měla možnost uplatnit se vedle běžné knihovnické práce i jako slavistka. Knihovnické vzdělání si doplňovala v kurzech i soukromým studiem. S pomocí ředitele této vědecké knihovny dr. Josefa Strnadla studovala v polských knihovnách obor, který byl u nás zcela zanedbán – dějiny a zpracování starých tisků tištěných cyrilským a hlaholským písmem. První publikovaná práce Čtveroevaangelium Petra Mstislavce v knihovně J. Dobrovského, bývalé Nostické je věnována běloruskému tiskaři Petru Mstislavci, spoluzakladateli knihtisku v Moskvě (in: Acta Musei Nationalis Pragae XX, series C, 1975). Když potom v polovině 70. let přišla do Národní knihovny (tehdy Státní) výzva moskevské Státní veřejné Leninovy knihovny (nyní Ruské státní knihovny) k participaci na projektu velké bibliografie starých cyrilských a hlaholských tisků (tzv. Svodnyj katalog), mohla se SlK této práce zúčastnit. Po provedení průzkumu těchto tisků v českých a moravských knihovnách začala Františka Sokolová zpracovávat jejich popis podle instrukcí prof. L. Němirovského. K dokončení projektu bohužel nedošlo byly však publikovány částečné bibliografie některých velkých knihoven.
Popis českých materiálů jakož i stručné dějiny příslušných tiskáren vydala r. 1997 Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna (Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách. Katalog sestavila. Františka Sokolová). Četné práce věnovala běloruskému vydavateli a překladateli pražské Bible ve staré běloruštině, zakladateli běloruského knihtisku Francysku Skarynovi (některé byly publikovány v Bělorusku a v Polsku). V roce 1978 vyšel v časopisu Slavia její článek Nad některými problémy života a díla Francyska Skoryny, pojednávající na základě nových zjištění o jeho působení v Praze mj. jsou zde poprvé zveřejněny některé materiály z archivu Pražského hradu, týkající se působení zahradníka Franciska, zakladatele královské zahrady. – V r. 1992 vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna chrestomatii Francisko Skoryna v díle českých slavistů. Sborník k 500. jubileu narození významného běloruského humanisty..., redigovanou Františkou Sokolovou a publikující řadu těžko dostupných materiálů. Další bibliografickou práci vydává Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna v několika svazcích: Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Vyšly zatím dva díly: I (1710 – 1775), 2004 a II (1776 – 1787), 2008. Františka Sokolová je členkou Mezinárodní asociace bělorusistů od jejího založení 1990. Za propagaci běloruské kultury a za činnost překladatelskou byla oceněna r. 2000 doktorátem honoris causa Státní univerzity v Polocku. R. 2006 obdržela pamětní medaili Z. Tobolky.
Medaile a ocenění Doktorát honoris causa Státní univerzity v Polocku (2000)
Medaile Z. V. Tobolky (2006)
Další info URLKdo je kdo v české slavistice (Františka Sokolová)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000548.htm ]