NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čermáková, Zdeňka, 1927-
Odkaz. forma Syrová, Zdenka, 1927-
Narození 8. července 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna v Praze (1946-1991)

Biografická pozn. Narozena 8.7.1927 v Praze. PhDr., knihovnice, literárně historická publicistka, překladatelka z francouzštiny.
Źivotopis Narodila se 8. července 1927 v Praze jako Zdenka Syrová. Svůj profesní život spojila s Městskou knihovnou v Praze. Nastoupila do ní jako pomocná pracovní síla v roce 1946, kdy studovala na Filozofické fakultě UK srovnávací románské jazyky a estetiku. Zpočátku byla zaměstnána v oddělení pro děti a mládež, pak ve studovně a půjčovně. V 60. letech začala dálkově studovat knihovnictví na Fakultě osvěty a novinářství. V roce 1966 obhájila diplomovou práci Společenské postavení knihovníka, která vyšla ve vědecko-teoretickém sborníku Knihovna v roce 1967, s. 221-256, a v březnu 1969 složila rigorózní zkoušku. Koncem 50. let dostala za úkol vybudovat metodické oddělení v Městské knihovně. Jako jeho vedoucí či zástupkyně vedoucího působila až do odchodu do důchodu roku 1991. Je autorkou nebo spoluautorkou mnoha metodických textů a bibliografií. Texty jí vycházely ještě pod rodným jménem v roce 1948, kdy psala do Lidové kultury a do čtrnáctideníku Ústřední knihovny hlavního města Prahy Čtenář. Od července 1951 se datuje její spolupráce s celostátním měsíčníkem Čtenář. Spolu s R. Málkem připravovala metodické rozbory českých a sovětských románů na pomoc čtenářským kroužkům. V tom roce a v roce 1952 vyšly rozbory 6 děl (Řezáčův Nástup, Ostrovského Jak se kalila ocel aj.). Pak se na sedm let ve Čtenáři odmlčela a připomněla se až v roce 1960 rozborem básnického díla J. Wolkera. Byla autorkou přehledů činností Městské knihovny (Perspektivní plán rozvoje Městské knihovny v Praze a knihoven pražských obvodů do roku 1980, 1961, Metodické řízení činnosti Městské knihovny v Praze, 1983, aj.)
Podílela se na přípravě a organizaci Mezinárodního sympozia o poslání, organizaci a činnosti veřejných knihoven ve velkoměstech (1966), které dalo podnět k založení mezinárodního sdružení veřejných knihoven velkých měst INTAMEL (Mezinárodní symposion o poslání, organizaci a činnosti veřejných knihoven ve velkých městech : Sborník materiálů, 1966). Nejpřínosnější jsou publikace shrnující historii Městské knihovny v Praze – k 90. a rozsáhlejší ke 100. výročí založení knihovny: Městská knihovna v Praze, 1981, Městská knihovna v Praze 1891-1991, 1991.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000562.htm ]