NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Heřman, Miroslav, 1903-1971
Narození 28. října 1903, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 10. října 1971, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1924-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro českou literaturu ČSAV (nyní Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR) (1949-1971)

Biografická pozn. Narozen 28.10.1903 v Praze, zemřel 10.10.1971 tamtéž. PhDr., CSc., literární historik, editor, knihovník, překladatel z ruštiny, literární monografie, zejména výklad a kritické edice díla J. Dobrovského.
Źivotopis Narodil se 28. října 1903 v Praze 12 do rodiny řídícího učitele. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Benešově studoval v letech 1924 až 1928 slovanskou filologii a české dějiny na Filozofické fakultě UK, kde absolvoval i knihovnické kurzy a kde složil v červnu 1928 nižší knihovnickou zkoušku. V roce 1938 získal doktorát na základě disertační práce Maxim Gorkij: (Dělník v jeho díle), 1936. V letech 1924 až 1949 působil v Městské knihovně v Praze, do služeb obce pražské byl však přijat až od července 1927. Vytvořil systematické třídění Městské knihovny a stal se vedoucím katalogizačního a nákupního oddělení. V tu dobu přispíval do do Akordu, Tvaru, Kvartu, Praha v týdnu. Od roku 1949 do odchodu do důchodu v roce 1971 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu ČSAV, zpočátku v bibliografickém a později v literárně historickém oddělení. Odborná knihovnicko-bibliografická činnost zahrnuje dokončení rozsáhlého soupisu personálií Postavy a osobnosti,1936 po náhle zemřelém Zdeňku Gintlovi (stal se také jeho nástupcem v knihovně), bibliografii Knihy českého domova, 1939, která měla potěšit a povzbudit české čtenáře v těžkých dobách konce 30. let a doplňkovou bibliografii k edici Dějin české literatury Jaroslava Vlčka. Těžištěm jeho odborné práce byla literárně historická, editorská a překladatelská činnost (monografie Národní umělkyně Anna Maria Tilschová, 1949, Josef Dobrovský a české příslovnictví, 1968). Rozsáhlá editorská aktivita zahrnuje především vydávání děl Josefa Dobrovského, Boženy Němcové a Anny Marie Tilschové. Z ruštiny přeložil díla J. I. Zamjatina, V. G. Bělinského, N. A. Tolstého, A. A. Fadějeva a I. V. Karnauchova. Byl členem Spolku českých knihovníků i Svazu českých knihovníků.
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Miroslav Heřman)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000563.htm ]