NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Chadimová, Jana, 1975-
Narození 20. května 1975, Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem)
Místo působení Litoměřice (okr. Litoměřice) - Knihovna na Biskupství litoměřickém (1998-2003)
Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem) - Severočeská vědecká knihovna (nyní Knihovna Ústeckého kraje) (2006-2013)

Biografická pozn. Narozena 20. 5. 1975 v Ústí nad Labem. Mgr.,knihovnice, specializace na katalogizaci a zpracování fondu.
Źivotopis V roce 1998 absolvovala magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaměření knihovědné. Již v průběhu studia se podílela na tvorbě Českého teologického tezauru v knihovně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň se zabývala katalogizací historického fondu knihovny na Biskupství litoměřickém, kam po ukončení vysoké školy nastoupila na plný pracovní úvazek. Kromě činností souvisejících s výkonem práce knihovnice (např. spolupráce s Centrální katolickou knihovnou Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy na tvorbě křesťanských jmenných autorit) se věnovala aktivitám v archivu biskupské konzistoře a v Diecézním konzervátorském centru. Z Biskupství litoměřického odešla v roce 2003 a nastoupila do Pražské kanceláře Sekretariátu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jako archivářka. V letech 2006-2013 pracovala v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem jako vedoucí oddělení zpracování knihovních fondů a poté jako projektová manažerka. Velkou měrou se podílela na konverzi z knihovnického systému T-Series do Clavia. Byla členkou pracovních skupin pro jmenné a věcné zpracování při Národní knihovně v Praze. Lit.: Ve Sborníku k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha, Knihovna Akademie věd České republiky 1999 uveřejnila příspěvek Bibliofilství litoměřického biskupa hraběte Emanuela Arnošta Valdštejna (1716 - 1789) a jeho knihovna. Publikovala v odborných knihovnických časopisech, mj. článek o Z. V. Tobolkovi (Ikaros, 2005, roč. 9, č. 10).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 05 / 000000583.htm ]