NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bartošek, Miroslav, 1957-
Narození 6. ledna 1957, Přílepy (okr. Kroměříž)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Ústav výpočetní techniky UJEP (nyní Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity) (1981-)

Biografická pozn. Narozen 6.1.1957 v Přílepích. RNDr.,CSc., matematický informatik, práce o operačních systémech a digitálních knihovnách.
Źivotopis Dětství prožil v Rusavě v Hostýnských vrších a po maturitě na gymnáziu v Holešově (1976) studoval teoretickou kybernetiku, matematickou informatiku a teorii systémů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kterou absolvoval v roce 1981. Téhož roku nastoupil do Ústavu výpočetní techniky UJEP v Brně jako systémový programátor a tomuto pracovišti (s různými názvy a odděleními) zůstal věrný dodnes (2014). V roce 1985 se stal vedoucím vývojového a aplikačního oddělení Ústavu výpočetní techniky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od roku 1990 Masarykovy univerzity), od roku 1993 působil jako vedoucí oddělení Automatizace knihoven Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1996 do současnosti (2014) působí jako vedoucí Knihovnicko-informačního centra při Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 vykonával funkci pověřeného ředitele Ústavu výpočetní techniky MU v Brně. - Miroslav Bartošek je vzděláním matematický informatik, ale od roku 1992 pracuje v oblasti akademických knihoven v ČR, zejména se zaměřením na zavádění a využívání informačních a komunikačních technologií. Od roku 2001 do současnosti (2014) vyučuje na Fakultě informatiky a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně předmět Digitální knihovny.
Účastnil se desítek národních projektů z oblasti automatizace knihoven, knihovních technologií a elektronických informačních zdrojů, například v letech 1996-1999 byl projektovým manažerem projektu Moravian Library Information Network (MOLIN), v letech 1999-2004 byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Digitální knihovny na Ústavu výpočetní techniky MU v Brně, v letech 2005-2009 byl spoluřešitelem projektu Česká digitální matematická knihovna, v letech 2004-2008 byl řešitelem projektu Informační zdroje na podporu výzkumu v Informatice, v letech 2010-2013 byl členem řešitelského týmu evropského projektu The European Digital Mathematics Library a v letech 2012-2014 byl ředitelem projektu MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory. - V roce 2000 byl členem programového výboru konference RUFIS, v roce 2004 byl členem programového výboru konference ECDL, v letech 2006-2011 byl členem programového výboru konference INFORUM, v roce 2008 byl předsedou programového výboru CASLIN 2008, v roce 2011 byl předsedou programového výboru CASLIN 2011 a v roce 2013 působil v rámci pracovní skupiny pro Open Access hlavního vědeckého poradce předsedy vlády ČR. V letech 1990-2013 byl tajemníkem výboru Moravské pobočky České informatické společnosti. Je autorem nesčetných prací z oboru automatizace knihoven, digitálních knihoven, knihovních technologií a elektronických informačních zdrojů.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2013)
Další info URLMasarykova univerzita - osobní stránka, životopis

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000601.htm ]