NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dohnálková, Zdeňka, 1955-
Církevní jméno Živná, Zdeňka, 1955-
Narození 22. července 1955, Teplice (okr. Teplice)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (1974-1979)
Tišnov (okr. Brno-venkov) - Okresní knihovna Brno-venkov, Městská knihovna v Tišnově (1979-1988)
Kuřim (okr. Brno-venkov) - Okresní knihovna Brno-venkov, Městská knihovna v Kuřimi (1988-1990)
Tišnov (okr. Brno-venkov) - Okresní knihovna Brno-venkov, Městská knihovna v Tišnově (1990-1994)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1994-1996)
Brno (okr. Brno-město) - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (1996-2000)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (2000-2002)
Brno (okr. Brno-město) - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (2002-2007)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (2007-)

Biografická pozn. Narozena 22. 7. 1955 v Teplicích. Mgr., knihovnice, vedoucí Knihovny univerzitního kampusu MU v Brně, práce z oboru, též regionální a ekologická publicistika o Tišnovsku.
Źivotopis V letech 1970-1974 studovala na Střední knihovnické škole v Praze obor knihovnictví a vědecké informace. V roce 1974 nastoupila jako knihovnice do Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V letech 1979-1994 pracovala v Okresní knihovně Brno-venkov se sídlem v Židlochovicích, konkrétně v Městských knihovnách v Tišnově (1979-1988, 1990-1994) a v Kuřimi (1988-1990), odkud přešla na Masarykovu univerzitu v Brně, kde se jako knihovnice na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty (1994-1996) podílela na projektu retrokonverze záznamů a retrokatalogizace, při níž byla poprvé v České republice použita metoda MICROCON z OCLC. V letech 1991-1996 vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně magisterské studium oboru vědecké informace a knihovnictví. V letech 1996-2000 působila jako ředitelka Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, za jejíhož vedení byla zahájena integrace dílčích knihoven Pedagogické fakulty a knihovna přešla na systém TINLIB. V roce 1997 byla řešitelkou projektu Fondu rozvoje vysokých škol: Zpřístupnění a ochrana dokumentového informačního fondu - podpora samostatného studia. V roce 1998 byla spoluřešitelkou projektu Open Society Institute: Network Library Program - Collection of Philosophy Source Books. V roce 2000 byla řešitelkou projektu Fondu rozvoje vysokých škol: Rozšíření přístupu k elektronickým informačním zdrojům.
V témže roce se na dva roky vrátila do Knihovny Jiřího Mahena v Brně (2000-2002), kde coby vedoucí odboru služeb Ústřední knihovny byla členkou týmu pro rekonstrukci Schrattenbachova paláce a podílela se na přípravě a zavedení nového modelu služeb v novém prostoru Knihovny Jiřího Mahena. V letech 2002-2007 pracovala jako ředitelka Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, řídila transformaci knihovny, tvorbu pracovního týmu, integraci dílčích knihoven a integraci fondů, podílela se na popularizaci konceptu information commons, na koncepci a výstavbě nové budovy a na zahájení provozu v nové budově, v letech 2003-2005 byla spoluautorkou Stavebního programu nové budovy Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty MU. V letech 2003-2006 se podílela na interním projektu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity: Retrokatalogizace fondů dílčích knihoven Přírodovědecké fakulty MU a věnovala se také informačnímu vzdělávání studentů. V letech 2007-2015 byla vedoucí Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně, která sdružuje knihovny Lékařské a Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií, v letech 2005-2007 se podílela na novém modelu služeb a na koncepční činnosti pro novou budovu knihovny v univerzitním kampusu.
V Knihovně univerzitního kampusu se zaměřovala na měření výkonů a kvality služeb - benchmarking, kdy se Knihovna univerzitního kampusu jako první česká knihovna zapojila do mezinárodního benchmarkingového měření BIX s daty za rok 2008 a věnovala se též popularizaci benchmarkingu mezi vysokoškolskými knihovnami v České republice. Dalším tématem jejího zájmu byl i rozvoj masivní informační výchovy uživatelů v podobě samostatných předmětů ve studijních programech nebo v elektronických oporách, podílela se též na vývoji Sdruženého systému akvizičních poptávek. V letech 2012-2014 byla spoluřešitelkou projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace: Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO). Zdeňka Dohnálková je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) od roku 1992, v letech 1997-2002 působila jako členka Regionálního výboru SKIP jižní Moravy. V letech 2003-2006 byla členkou výboru pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol, v letech 2006-2010 byla členkou výkonného výboru Asociace vysokoškolských knihoven, v letech 2007-2008 byla členkou komise „Knihovna roku“ odboru umění a knihoven Ministerstva kultury a v letech 2008-2010 byla členkou oborové komise podprogramu E: Vysokoškolské knihovny Fondu rozvoje vysokých škol.
13. 9. 2011 obdržela od Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven čestnou medaili Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví. Autorsky se podílela mj. na publikaci Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 s. a na informační brožuře Elektronická podpora vzdělávání: Best practice pedagogů LF MU. 2010. Je autorkou článků: Ústřední fakulta Přírodovědecké fakulty v Brně : přestavba a dostavba budovy. Bulletin SKIP [online], roč. 5, 2006 a Benchmarking jako EBL metoda aneb jak uspět v BIX. Brno: VUT, 2014., aj.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2011)
Další info URLJeště bohatší a krásnější: information commons na Masarykově univerzitě v Brně (rozhovor se Zdeňkou Dohnálkovou)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000605.htm ]