NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mauer, Jan, 1878-1937
Církevní jméno Průcha, Karel, 1878-1937
Narození 1. června 1878, Kamenný Újezd (okr. Stříbro)
Úmrtí 27. září 1937, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československý pedagogický ústav Jana Amosa Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1919-1937)

Biografická pozn. Narozen 1.6.1878 v Kamenném Újezdě u Stříbra, zemřel 27.9.1937 v Praze. Učitel, knihovník, spisy z oboru pomocného školství, pedagogiky a knihovnictví, překlady z francouzštiny, ruštiny a angličtiny.
Źivotopis Maturoval na plzeňské reálce v roce 1898 a dal se na učitelskou dráhu. Už v roce 1902 ji však opustil a dva roky studoval na pražské univerzitě nejprve přírodní vědy a pak i pedagogiku a psychologii, jejichž studium dokončil v Jeně a v Lipsku jako stipendista učitelského spolku. V roce 1905 se vrátil do vlasti s výbornými jazykovými znalostmi a nastoupil na místo výpomocného učitele na Roudnicku, odkud přešel na Karlínsko. Od roku 1911 se věnoval výchově zdravotně postižené mládeže ve vychovatelně v Hradci Králové a později na pomocné škole v Karlíně. O svých zkušenostech přednášel na odborných sjezdech a napsal celou řadu odborných pojednání. Je proto pokládán za zakladatele české speciální pedagogiky, pro kterou zavedl termín nápravná pedagogika, jímž byl nahrazen starší výraz pedopatologie. Překládal rovněž z cizích jazyků (němčina, francouzština, angličtina a ruština). Po státním převratu se stal referentem pro vzdělání zdravotně postižené mládeže a pro výchovné ruční práce na ministerstvu školství. S prof. Drtinou, Kádnerem a Chlupem připravil zřízení Československý pedagogického ústavu J. A. Komenského v Praze. Ke knihovnictví se dostal až v pokročilém věku. Jako správce finančních a hospodářských záležitostí vedl v něm od r. 1919 jeho knihovní oddělení pod jménem Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Do fondů knihovny byly od počátku zařazovány knižní i časopisecké publikace vhodné ke studiu pedagogiky včetně jejích pomocných disciplín a ke studiu organizace školství. Zpočátku knihovna sloužila potřebám pracovníků ústavu, od konce roku 1922 byla zpřístupněna i širší odborné veřejnosti a rozšiřovala své fondy a služby i publikační činnost.
Pod Mauerovým vedením vycházelo několik edic představujících knihovnu a její fondy, např. Publikace Pedagogické knihovny Komenského v Praze a Průvodce Pedagogickou knihovnou Komenského. Roku 1925, kdy byl Český pedagogický ústav zrušen, hrozil knihovně zánik. Díky pracovníku ministerstva školství Josefu Keplovi byla však zachována jako samostatná studijní knihovna a Jan Mauer v jejím čele působil až do své smrti v roce 1937, v roce 1929 již s titulem rada archivní a knihovní služby. K významným Mauerovým pracím z oboru speciální pedagogiky patří např. Škola pomocná z roku 1912, Duševně úchylné děti z roku 1928, Hra jako přirozený činitel výchovy z roku 1931. Z bibliografických soupisů vydal např. v roce 1932 Výbor knih k základnímu studiu pedagogiky. Podle názoru dr. L. Kratochvila nebyla jeho cílem přesná odborná bibliografie, ale spíše bibliografické výbory knih. Měl nedůvěru k věcnému katalogu a k desetinnému třídění a spoléhal se především na paměť. Na svých zásadách trval s houževnatostí samouku a praktika. Rád však předával zkušenosti knihovnickým kruhům, ačkoliv se ne vždy dočkal jejich obdivu.
Další info URLSmýkal, J.: Tyflopedický lexikon jmenný

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000608.htm ]