NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Žabička, Petr, 1970-
Narození 10. listopadu 1970, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Moravská zemská knihovna (1994-)

Biografická pozn. Narozen 10. 11. 1970 v Brně. Knihovník, autor článků z oboru.
Źivotopis Od absolvování Vysokého učení technického v Brně v r. 1994 pracuje v Moravské zemské knihovně v Brně, od r. 2000 na pozici náměstka ředitele. Postupně se vypracoval na jednoho z nejdůležitějších aktérů a realizátorů procesu automatizace a digitalizace knihovních fondů. Jako odborník působí v řadě odborných rad a je či byl členem řady expertních skupin a týmů, které určovaly směr vývoje nástrojů automatizace a digitalizace v českém knihovnictví. Je řešitelem množství národních i nadnárodních projektů výzkumu a vývoje. Stál u zrodu projektů archivace českého webu WebArchiv nebo projektu Obálky Knih. Dlouhodobě se zaměřuje zejména na problematiku digitalizace a zpracování starých map a zvukových dokumentů. V letech 2004-2010 byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně.
V letech 2008-2011 byl hlavním řešitelem projektu VaV „Staré mapy online“. V letech 2008 -2011 byl řešitelem projektu 7. Rámcového programu LIWA (Living Web Archives), v letech 2009-2011 byl řešitelem projektu e-ContentPlus Europeana Travel, v letech 2009-2014 byl řešitelem projektu Ebook On Demand (zapojení do projektu od 2007). Od roku 2001 (do současnosti) řeší nebo se podílí na řešení projektů Moravské zemské knihovny v programu VISK. Od roku 2010 (do současnosti) působí jako jeden z přizvaných expertů Ústřední knihovnické rady, podílí se na přípravě a řešení Koncepce rozvoje knihoven ČR, v jejímž rámci se soustředí především na budování Centrálního portálu knihoven a pracuje též v pracovní skupině řešící dlouhodobou ochranu digitálních dat. Jako koordinátor zastupoval MZK při řešení projektu Národní digitální knihovna.
V letech 2011-2015 byl hlavním řešitelem projektu NAKI TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví. Díky výsledkům tohoto projektu získala Moravská zemská knihovna ocenění Knihovna roku v kategorii „Informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za online zpřístupnění Mollovy sbírky map. V letech 2012-2015 byl řešitelem projektu NAKI Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén, v letech 2012-2015 byl řešitelem projektu NAKI Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů. Od roku 2011 (do současnosti) působí jako iniciátor a garant vybudování portálu NarodniFonoteka.cz a aktivit Moravské zemské knihovny v oblasti ochrany, digitalizace a zpřístupnění zvukových dokumentů. V letech 2014-2015 byl členem řešitelského týmu Pilotního projektu pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot). Od roku 2015 pracuje na vývoji pilotní verze Centrálního portálu knihoven a je též řešitelem projektu AARC (program H2020) zaměřeného na zlepšení interoperability stávajících evropských autorizačních a autentizačních infrastruktur.
V letech 2003-2009 byl předsedou neformálního sdružení uživatelů systému Aleph (sualeph.cz) a jeho reprezentantem v mezinárodních sdruženích ICAU, resp. IGeLU.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2015)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000612.htm ]