NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Psutková, Blanka, 1951-2018
Církevní jméno Kotalová, Blanka, 1951-2018
Narození 11. března 1951, Klatovy (okr. Klatovy)
Úmrtí 9. října 2018
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Krajský pedagogický ústav (1982-1991)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Střední odborná škola profesora Švejcara (nyní Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara) (1991-2010)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Západočeská univerzita (1993-2012)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara (2011-2012)

Biografická pozn. Narozena 1951 v Klatovech, zemřela 9. 10. 2018. PhDr., editorka Chodského slovníku, vysokoškolská pedagožka v oblasti knihovnických informačních systémů a mediální komunikace.
Źivotopis V letech 1970-1972 vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze. V letech 1972-1977 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Knihovnictví a vědecké informace, kterou zakončila rigorózní zkouškou v roce 1979. Byl ji udělen titul PhDr. V letech 1982-1991 působila v Krajském pedagogickém ústavu v Plzni. Zastávala funkci vedoucí kabinetu pro práci s knihou a informacemi a dále zde pracovala na různých odborných pozicích ( krajská metodička pro školní knihovny a informační střediska a pro zavádění práce s informacemi do vyučovacího procesu, knihovnice). Podílela se na odborných materiálech pro Ministerstvo školství a pro Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků. V letech 1991-2012 pracovala jako středoškolský pedagog na Střední odborné škole profesora Švejcara, zde také zastávala funkci knihovnice ve školní knihovně a informačním středisku, vyučovala zde odborné knihovnické předměty v oboru Knihovnické a informační systémy. Zastávala také funkci předsedkyně předmětové komise knihovnictví. V roce 2011 došlo ke sloučení Střední odborné školy profesora Švejcara a Střední průmyslové školy strojnické, zde pracovala až do roku 2012. V letech 1993-2012 působila jako vysokoškolský pedagog na Západočeské univerzitě. Vyučovala na katedře filozofie Filozofické fakulty předměty : z dějin knihy, knihoven, dějin mediální komunikace a sociologie medií pro obory Humanitní studia, Knihovnictví a informační služby, Teorie a filozofie komunikace. Pracovala s informacemi na středních školách a na projektu Škola pro život. Zabývala se tematickými učebními plány pro obor Knihovnické a informační systémy a služby a školním vzdělávacím programem pro obor Knihovnictví a informační služby.
Podílela se na přípravě Chodského slovníku. Byla členkou editorského týmu. JINDŘICH, Jindřich a KOTAL, Josef, ed. Chodský slovník. Vyd. 1. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2007. 383 s. ISBN 978-80-86944-17-3. Měla na starost vedení závěrečných prací na Západočeské univerzitě – (51 diplomových a 26 bakalářských prací). V letech 1982-1990 byla členkou Krajského knihovnického aktivu pro vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast práce s informacemi nebo informatickou výchovou. Členka spolku Genius loci českého jihozápadu. Mezi její zájmy patřila středověká knižní kultura, literatura, Chodsko, Francie, rodina a cestování.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000626.htm ]