NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hemola, Hanuš, 1956-
Narození 23. srpna 1956, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - Okresní knihovna (nyní Knihovna Kroměřížska) (1975-1976)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1980-)

Biografická pozn. Narozen 23. 8. 1956 v Kroměříži. PhDr., knihovník, pracovník Národní knihovny.
Źivotopis Vysokoškolská studia ukončil rigorózní zkouškou v roce 1985 titulem PhDr. v oboru knihovnictví a vědecké informace na Karlově univerzitě. V okresní knihovně Kroměříž, kam nastoupil v roce 1975, pracoval po dobu 1 roku jako knihovník v oddělení pro děti a mládež. V letech 1976–1980 absolvoval studium na UK. Odborné znalosti a zkušenosti získával i v zahraničí během dlouhodobých studijních a pracovních pobytů v Belgii (Université Libre de Bruxelles, 1993) a v Kanadě (Robarts Library na University od Toronto, 1995-1996). Od roku 1980 až po současnost působí v Národní knihovně ČR (dříve Státní knihovna ČSR), mimo roční období, kdy pracoval jako metodik soustavy VTEI v Ústředí vědeckotechnických a ekonomických informací. V Státní knihovně vystřídal několik pracovních pozic. Začínal jako knihovník přímých služeb, později jako vedoucí oddělení studoven. Rok byl tajemníkem ředitele sektoru služeb a specializovaných oddělení (1987-88), dále vědeckým tajemníkem knihovny (1988-89), ředitelem odboru služeb (1992-2010), ředitelem úseku akvizice a služby (2010-11), hlavním koordinátorem (2011-12), náměstkem pro knihovní fondy a služby (2012-2017), ředitelem odboru doplňování fondů (2017-2021). Byl hlavním řešitelem projektů Reference centre of the National Library of the Czech Republic (1999), Referenční centrum NK ČR – brána do světa informací (2000-03), OCLC FirstSearch Service (2000-08), Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace (2009-11) a Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory (2013-17). Inicioval vznik a rozvoj virtuální referenční služby Ptejte se knihovny.
Podílel se na vzniku učebnice pro střední školy Vědecké informace a knihovnictví pro 2. ročník středních knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví. Publikoval články ve všech odborných periodikách v průběhu času, jak vycházela od 80. let (např. Ikaros, Čtenář, publikace v rámci UNESCO), v rámci popularizace i v denním tisku a v běžných kulturních periodikách. V letech 1997-2004 byl předsedou Rady programu výzkumu a vývoje pro oblast knihovnictví MK ČR. Od poloviny 80. let do roku 2011 působil jako člen a předseda poradního orgánu komise pro služby při NK ČR. Členem pracovní skupiny sektorové rady pro kulturu v rámci projektu tvorby a aktualizace národní soustavy kvalifikací byl v letech 2012-2015. V oblasti knihovnického vzdělávání působí v pozici garanta a lektora předmětu veřejné knihovnické a informační služby v rekvalifikačním knihovnickém kurzu NK ČR (od začátku 90. let do současnosti). Aktivně působil jako člen Řídícího výboru portálu Knihovny.cz (2015-19), člen Ústřední knihovnické rady (2017-2021), člen redakční rady Knihovny a všech jejích předchůdců (od r. 1990). Členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků je od roku 1990. Od počátku 90. let až do roku 2009 byl členem regionálního výboru SKIP 01- Praha, po řadu let jako předseda, od r. 1995 jako místopředseda. Pro pražskou členskou základnu organizoval zájezdy jak po České republice, tak do zahraniční, kde v programu samozřejmě nechyběly návštěvy zajímavých knihoven. Mezi jeho zájmy patří hudba a architektura. Ve volném čase rád cestuje.
Medaile a ocenění Pražský knihovník (2016)
Medaile Z. V. Tobolky (2022)
Další info URLPtejte se knihovny
URLSKIP (Pražský knihovník)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000628.htm ]