NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sošková, Eva, 1927-2015
Narození 9. listopadu 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 19. května 2015, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1962-1989, 1990-1997)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1989-1990)

Biografická pozn. Narozena 9. 11. 1927 v Praze, zemřela 19. 5. 2015. PhDr., knihovnice, do 31. 12. 1987 ředitelka Státní technické knihovny.
Źivotopis Zájem o knihovnictví v Evě Soškové vzbudila ve 4. třídě osmiletého gymnázia kniha o historii architektury s příklady pražských památek. Po její četbě se přidala do Klubu českých turistů a během jedné vycházky do historických prostor Klementina se dozvěděla o přijímání studentů na Státní knihovnickou školu, na kterou se později přihlásila, a v letech 1946-1948 ji absolvovala. Dále vystudovala v letech 1966-1971 knihovnictví a vědecké informace na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze. Rigorózní zkoušku složila v prosinci 1972, diplom PhDr. obdržela v červnu 1973. Po ukončení střední knihovnické školy, v roce 1948, nastoupila jako čerstvá absolventka do Technického dokumentačního střediska na knihovnické práce pod vedením ing. Sávy Medonose. Dále působila jako vedoucí v Ústředí výzkumu a technického rozvoje, v Čs. ústavu pro technickou a hospodářskou dokumentaci, v Ústavu pro technické a ekonomické informace (ÚTEIN) a v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Do Státní technické knihovny (tehdy součásti ÚVTEI – Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) nastoupila v červenci 1962 na místo hlavního bibliografa. Ředitelkou knihovny, kterou během svého působení výrazně pozvedla a zmodernizovala, byla v letech 1971-1987. Do starobního důchodu odešla koncem ledna 1989. Poté nastoupila do oddělení analýzy a projekce, které patřilo do útvaru automatizace Národní knihovny ČR, kde pracovala do září 1990. V roce 1990 se vrátila do Státní technické knihovny, kde pracovala mj. na bázi dat "Historický fond knih STK z let 1718-1913".
Sepsala kapitoly z historie Státní technické knihovny (Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718-1945, Státní technická knihovna v letech 1945-1990, Státní technická knihovna v letech 1990-1997). Je autorkou několika odborných prací zaměřených na knihovnictví a publikovala články v různých časopisech (např. Ikaros). Sestavila příručku pro technické knihovny. Byla u zrodu České informační společnosti.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2004)
Další info URLIkaros (S Evou Soškovou nejen o Státní technické knihovně)
URLIkaros (Státní technická knihovna v letech 1945-1990)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000630.htm ]