NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sošková, Eva, 1927-2015
Narození 9. listopadu 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 19. května 2015, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Technické dokumentační středisko československých závodů kovodělných (1948-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Technické dokumentační středisko - Ústřední svaz průmyslu (1949-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí výzkumu a technického rozvoje (1950-1951)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československý ústav pro technickou a hospodářskou dokumentaci (1952-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav jaderného výzkumu (1955-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1962-1989, 1990-1997)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1989-1990)

Biografická pozn. Narozena 9. 11. 1927 v Praze, zemřela 19. 5. 2015. PhDr., knihovnice, do 31. 12. 1987 ředitelka Státní technické knihovny.
Źivotopis Narodila se 9. listopadu 1927 v Praze do rodiny poštovního úředníka. Ve 4. třídě osmiletého reálného gymnázia v Praze Vršovicích, na kterém v roce 1946 maturovala, v ní vzbudila zájem o knihovnictví kniha o historii architektury s příklady pražských památek. Po její četbě vstoupila do Klubu českých turistů a během jedné vycházky do historických prostor Klementina se dozvěděla o přijímání studentů na Státní knihovnickou školu. Později se na ni přihlásila a v letech 1946-1948 ji absolvovala. Dále vystudovala v letech 1966-1971 knihovnictví a vědecké informace na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze. Rigorózní zkoušku složila v prosinci 1972, diplom PhDr. obdržela v červnu 1973. V roce 1981 a znovu v roce 1984 dosáhla vědecko-technického kvalifikačního stupně I. Po ukončení střední knihovnické školy, v roce 1948, nastoupila jako čerstvá absolventka do Technického dokumentačního střediska na knihovnické práce pod vedením ing. Sávy Medonose. Dále působila jako knihovnice v Technickém dokumentačním středisku - Ústřední svaz průmyslu, jako referentka v Ústředí výzkumu a technického rozvoje, jako vedoucí knihovny v Čs. ústavu pro technickou a hospodářskou dokumentaci, resp. v Ústavu pro technické a ekonomické informace (ÚTEIN) a jako vedoucí knihovny v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Do Státní technické knihovny (tehdy součásti ÚVTEI – Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací) nastoupila v červenci 1962 na místo hlavního bibliografa. Ředitelkou knihovny, kterou během svého působení výrazně pozvedla a zmodernizovala, byla v letech 1971-1987. Do starobního důchodu odešla koncem ledna 1989.
Poté nastoupila do oddělení analýzy a projekce, které patřilo do útvaru automatizace (VAVTIR) Národní knihovny ČR, kde pracovala do září 1990. V roce 1990 se vrátila do Státní technické knihovny, kde pracovala mj. na bázi dat "Historický fond knih STK z let 1718-1913". Sepsala kapitoly z historie Státní technické knihovny (Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718-1945, Státní technická knihovna v letech 1945-1990, Státní technická knihovna v letech 1990-1997). Je autorkou několika odborných prací zaměřených na knihovnictví a publikovala články v různých časopisech (např. Ikaros). Sestavila příručku pro technické knihovny. Byla u zrodu České informační společnosti.
Medaile a ocenění vzorný pracovník státních orgánů (1968)
čestné uznání ÚVTEI (1980)
zasloužilý pracovník resortu (1987)
pamětní medaile ČSVTS (1980, 1985)
Medaile Z. V. Tobolky (2004)
Další info URLIkaros (S Evou Soškovou nejen o Státní technické knihovně)
URLIkaros (Státní technická knihovna v letech 1945-1990)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000630.htm ]