NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gašparíková, Želmíra, 1901-1968
Narození 18. ledna 1901, Martin (Slovensko)
Úmrtí 15. prosince 1968, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Bratislava (Slovensko) - Knižnica Univerzity Komenského (1927-)
Martin (Slovensko) - Matica slovenská (-1936)
Lány (okr. Kladno) - Knihovna T. G. Masaryka (1937-1938)
Bratislava (Slovensko) - Knižnica Univerzity Komenského (1938-1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1939-1958)

Biografická pozn. Narozena 18. 1. 1901 v Martině (Slovensko), zemřela 15. 12. 1968 v Praze. PhDr., knihovnice, spoluautorka slovensko-českého slovníku.
Źivotopis Narodila se 18. ledna 1901 v Martině na Slovensku, kde se její otec živil jako knihkupec a nakladatel. Ve svém rodném městě navštěvovala v letech 1915 až 1916 obchodní školu a poté do roku 1919 učitelský ústav. Maturovala v roce 1920 na reálném gymnáziu v Prešově, kde externě studovala. Následně se na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze věnovala slovenské filologii a srovnávací jazykovědě. Roky 1925 a 1926 strávila na pařížské Sorbonně. V lednu 1930 získala titul PhDr. a v lednu 1935 složila vyšší státní knihovnické zkoušky. Od července 1927 pracovala jako knihovnice v Univerzitnej knižnici v Bratislavě. V rámci své práce byla přidělena do knihovny Matice slovenskej v Martině, kde se věnovala katalogizaci tamního fondu slovacik. V roce 1937 vedla archiv prezidenta T. G. Masaryka v Lánech a po jeho smrti se na rok vrátila do Univerzitnej knižnice v Bratislavě. V dubnu 1938 byla přeložena do Národní a universitní knihovny v Praze a pracovala v knihovně Ústavu T. G. Masaryka na Hradě. Od března 1939 působila ve Slovanské knihovně v Praze, která od ledna 1942 byla převedena do Národní a universitní knihovny. V letech 1945 až 1948 byla pověřena vedením Slovanské knihovny. Současně, od roku 1945, začala pracovat jako lektorka slovenštiny na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zabývala se především jazykovědou a bibliografií. Vytvořila knihovní katalog Matice slovenskej, který se stal součástí souborného katalogu budovaného Univerzitnou knižnicou v Bratislavě. Přispívala odbornými články do mnoha časopisů.
Publikovala například ve Slovenskom pohľadě anotovanou bibliografii Časopisecký prehľad. Spolupracovala na bibliografii Knihopis českých a slovenských tisků od nejstarších dob do konce 18. století. Hesly o slovenské literatuře přispěla do Masarykova slovníku naučného a do dodatků Ottova slovníku naučného. V padesátých letech připravila pro Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění díla slovenských klasiků. Jejím nejvýznamnějším počinem je Slovensko-český slovník, na kterém spolupracovala s Adolfem Kamišem. Ke konci života přeložila výběr polských pohádek Hop, čižmičky, sto míľ. Ve Slovanské knihovně pracovala do konce roku 1958, naposledy jako vedoucí katalogizačního oddělení. Po odchodu do důchodu krátkodobě zaskakovala za nemocné zaměstnance Slovanské knihovny, ačkoliv ani ona nebyla zcela zdravá. Trpěla totiž těžkým astmatem. Ještě v roce 1968 byla občas k vidění na chodbách Klementina. Zemřela 15. prosince 1968 v Praze, pohřbena byla v Martině.
Další info URLBiografický slovník českých zemí (Gašparíková Želmíra)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000646.htm ]