NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hlaváček, Ivan, 1931-
Odkaz. forma Glavaček, I., 1931-
Narození 28. května 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Univerzita Karlova (1958-)

Biografická pozn. Narozen 28. 5. 1931 v Praze. Prof., PhDr., CSc., docent katedry pomocných věd historických, historik a archivář, literatura z oboru.
Źivotopis V roce 1955 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví a pomocné vědy historické. V letech 1955-1958 procházel interní aspiranturou na téže fakultě. Po ukončení interní aspirantury roku 1958 nastoupil na pozici odborného asistenta a v této pozici setrval do roku 1968, kdy dosáhl udělení hodnosti docenta. Od roku 1990 je profesorem oboru archivnictví a pomocné vědy historické, a zároveň až do ledna 2000 působil jako vedoucí Katedry pomocných věd historických. V letech 1991-1994 byl proděkanem FF UK, od roku 1991 člen vědecké rady FF UK. Působí jako předseda redakční rady časopisu AUC - Philosophica et historica. Zároveň je také předsedou oborové komise pomocných věd historických na FF a oborové komise pro medievistiku. V rámci své publikační činnosti napsal více než 300 monografií, vědeckých studií, recenzí, referátů a zpráv publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých periodikách. Je autorem řady posudků na habilitační či profesorská řízení i v zahraničí, např. v Polsku, Slovensku. Soupis jeho literární činnosti do roku 1991 je zachycen ve sborníku Historia docet. Z publikací zabývajících se knihovnickou problematikou lze uvést Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích (1966), Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin (1996 a 1999) a Knihy a knihovny v českém středověku (2005). V letech 1990-1994 byl předsedou ve Vědecké archivní radě MV, v letech 1991-1997 v Grantové agentuře ČR a od roku 1996 je také členem Komise pro soupis rukopisů.
Je členem Akademického sněmu, vědecké rady Archivu AV ČR, vědecké rady Ústavu T. G. Masaryka, výboru Historického klubu - Sdružení českých historiků, Komise pro vydávání historických pramenů, Komise Českého historického ústavu v Římě, Komise pro dějiny měst, je členem Hodnotitelského gremia AV ČR, Českého komitétu historiků, Komise pro obhajobu doktorských prací a je předsedou výboru Centra medievistických studií. Také je předsedou či členem řady komisí pro habilitační a profesorské řízení nejen na FF UK, ale i na MU Brno a PU Olomouc a předsedá oborové radě pro pomocné vědy historické. V zahraničních organizacích je členem Commission internationale de diplomatique, Rakouské akademie věd ve Vídni (od 1993), společnosti Monumenta Germaniae Historica (od 1977), je členem Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte a také Kommission für die Neubearbeitung der Regesta Imperii při Rakouské akademii věd ve Vídni. Od roku 1996 je také členem Collegia Carolina v Mnichově. Vedle vlastní vědecké práce se věnuje výchově generací odborníků u nás i v zahraničí. V rozmezí let 1992-1998 hostoval na univerzitě v Kostnici.
Medaile a ocenění Medaile Františka Palackého (1995)
Medaile "De scientia et humanitate optime meritis" (2004)
Medaile Josefa Hlávky (2006)
Medaile Učené společnosti (2010)
Medaile Z. V. Tobolky (2012)
Další info URLFORUM - časopis Univerzity Karlovy (Ivan Hlaváček)
URLNázev zdroje Katedra pomocných věd historických a archivního studia (Ivan Hlaváček)
URLNositelé Medaile Z. V. Tobolky 2012 (Čtenář, 2012, . 11)
URLProslov Prof. Ivana Hlaváčka při příležitosti převzetí Medaile Z. V. Tobolky (Čtenář, 2012, . 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000652.htm ]