NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Houšková, Zlata, 1953-
Církevní jméno Ljubková, Zlata, 1953-
Narození 22. ledna 1953, Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Bezručova knihovna ÚKDŽ (1976-1984, 1990-1991)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední vědeckometodický kabinet pro kulturně výchovnou činnost v ROH (1984-1987)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1987-1990,1991-2012)

Biografická pozn. Narozena 22. 1. 1953 v Jindřichově Hradci. Knihovnice. Publikuje v oborech: knihovnictví, oborové (knihovnické) vzdělávání, práce s handicapovanými uživateli, práce s dětským čtenářem, kulturně výchovná činnost, Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a jeho problematika.
Źivotopis Narodila se v Jindřichově Hradci. Do Prahy přišla již v šestnácti letech – proto patří do pražské knihovnické obce. Po maturitě studovala FFUK v Praze od 1971-1976 Knihovnictví a vědecké informace, později v letech 1986-1988 postgraduální studium Výchova a vzdělávání dospělých na téže fakultě téže univerzity. Absolvovala nesčetné množství kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v rámci CŽV např. kurzy „právnického minima“ pro ředitele veřejných knihoven, kurzy lektorských dovedností, trénink principů interaktivního spolurozhodování a facilitování, účasti veřejnosti ve veřejných procesech, mezisektorového partnerství a rozvoje místní komunity, kurzy tvorby projektů, kurzy k problematice multikulturní výchovy, práce s dětmi, komunitních a kulturních aktivit knihoven aj., kurzy počítačové gramotnosti, jazykové kurzy atd. V letech 1976-1984 pracovala v Bezručově knihovně ÚKDŽ jako metodik, kde byla také 4 roky též zastupující vedoucí. V letech 1984-1987 působila v Ústředním vědeckometodickém kabinetě pro kulturně výchovnou činnost v ROH na pozici metodika pro knihovny a práci s mládeží. V letech 1987-1990 byla zaměstnána ve Státní knihovně ČSSR (dnes Národní knihovna ČR) jako vedoucí odborný referent-specialista/metodik. V letech 1990-1991 se vrátila do Bezručovy knihovny ÚKDŽ, kde měla funkci metodika. Nakonec od 1991 do 2012 pracovala v Národní knihovně ČR jako vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu NK ČR.
Podílela se na průzkumech věkové, vzdělanostní a platové analýzy situace v českých knihovnách – a to v letech 1998, 2004, 2011. Spolupracovala v dalších cca 5-6 průzkumech a výzkumech Knihovnického institutu NK ČR. Po dobu zaměstnání v NK se zapojila jako odborný garant programu VISK 2, jako autor projektů v rámci tohoto programu za NK ČR tj. za 11 let cca 30 projektů. Dále se podílela na drobnějších projektech v jiných programech MK ČR a dalších subjektů. Je spoluautorkou standardu Handicap friendly pro knihovny tzn. průzkum práce knihoven s osobami se specifickým potřebami NK ČR v roce 2007. 36 let se věnovala lektorské a pedagogické činnosti na oborových školách, v odborných kurzech (včetně rekvalifikačních). Účastnila se řady oborových seminářů a konferencí, vedení, konzultování a oponování diplomových a dalších odborných prací. Pracovala v projektech Národní soustavy povolání v letech 2011 – 2012, které se týkají definování a popisu typových pozic knihovnických profesí. Podílela se také na projektech předcházejících tj. ISTP, KTP aj. V letech 2011 - 2015 vytvořila Národní soustavu kvalifikací, kde se jedná o zpracování profesních kvalifikací pro knihovnické profese. Pracovala na Katalogu prací týkajících se knihovnické profese. V letech 2013 - 2015 se stala členkou řídícího týmu projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Účastnila se také několika projektů s Unií zaměstnavatelských svazů, resp. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů tj. šetření personální praxe, standardy pracovních náplní.
Pracovala na pravidelných Koncepcích rozvoje knihoven ČR a dalších strategických materiálech. Spolupodílela se na projektech Moje kniha v r. 2004 a Kniha mého srdce v r. 2009 a na většině projektů SKIP tj. kampaně, vzdělávací partnerské projekty, CERTIDoc a DECIDoc ad. Také se spolupodílela na iniciaci vzniku soutěže Knihovna roku. Byla členkou v řadě soutěžních komisí. Nejčastější témata její publikační činnosti jsou služby knihoven pro znevýhodněné čtenáře, problematika čtenářství, bibliopedagogická témata, budoucnost knihoven, služby knihoven a knihovník, srovnávací knihovnictví, trendy a perspektivy knihoven, knihovnické vzdělávání, dětské čtenářství, celoživotní vzdělávání knihovníků, knihovnické profese v NSP, NSK. Poskytla řadu rozhovorů novinářům a publicistům. Ve třetím volebním období působila jako předsedkyně pražské organizace SKIP. V prvním volebním období byla místopředsedkyní této organizace. Také byla tajemnicí výkonného výboru. Od r. 1993 byla spoluzakladatelkou Klubu dětských knihoven SKIP a členkou jeho vedení a zakladatelkou Sekce vzdělávání a do r. 2012 byla její předsedkyní. Je spoluzakladatelkou Sekce služeb osob se specifických potřebami (2011) a Sekce 60+ (2014). Je členkou Sekce veřejných knihoven a garantem soutěže Kamarádka knihovna – a to od zahájení dosud. Působila 20 let v pracovních skupinách Národního ústavu vzdělávání, resp. Výzkumného ústavu odborného školství. V letech 2013 – 2014 působila jako předseda Sektorové rady Umění a kultura, když předtím a poté byla její řadový člen. Od r. 2010 je vedoucí pracovní skupiny Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací, čemuž předcházela práce na Katalogu prací a Integrovaném systému typových pozic – knihovnické profese.
Od r. 2006 spolupracuje s Magesií Litera - a to dosud. Od r. 2014 působí v rámci OS Age Management. Podílela se také na desítkách dalších, dnes i neexistujících projektech, např. Forum pro informační gramotnost, česká sekce IBBY, Vzdělávací centrum MOLIN atd. Skoro 30 let pracovala s dětmi v rámci letních táborů, vedení kroužků, působení Noci s Andersenem. Udělovala např. osobní Cenu Čtisibrýla Ušatého dítěti, které v Noci s Andersenem první správně zodpoví otázku z oblasti pokladů literatury pro děti. Mezi její zájmy patří lidé, vztahy, komunikace, psychologie, pedagogika, sociologie, literatura, divadlo, moderování, psaní, cestování tu- i cizozemské, plavání, jízda na kole & knihovny a vše, co se jich týká, zejména personální problematika a vzdělávání knihovníků, práce knihoven s dětmi, se seniory a problematiku rovného přístupu ke službám pro osoby se specifickými potřebami, komunitní role, výstavba a prostor knihoven atd.
Medaile a ocenění Řád Rytíře krásného slova (2001)
Řád pohádkového trička (2004)
Medaile Z. V. Tobolky (2005)
Pražská knihovnice (2008)
Cena českých knihovníků (2010)
Žena regionu Praha (2012)
Další info URLSKIP (Zlata Houšková, Knihovnická cena)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000655.htm ]