NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Huberová, Marie, 1937-2024
Narození 11. prosince 1937, Spišská Nová Ves (Slovensko)
Úmrtí 16. ledna 2024
Místo působení Jaroměř (okr. Náchod) - Městská knihovna v Jaroměři (1958 - 1964)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (1964-1977, 1990-1996)
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1977-1990)

Biografická pozn. Narozena 11.12. 1937 ve Spišské Nové Vsi, zemřela 16. 1. 2024. Knihovnice, ředitelka Knihovny J. Mahena, odborné metodické materiály pro knihovníky.
Źivotopis Vystudovala dálkově fakultu sociálních věd a publicistiky na UK, obor knihovnictví a vědecko-technické informace, studium ukončila v roce 1971. Do zaměstnání nastoupila po ukončení základní školy jako úřednice Státní spořitelny, kde jí v r. 1955 bylo nabídnuto místo v závodní knihovně ROH. Od r. 1958 působila v Městské knihovně v Jaroměři jako vedoucí knihovny. V roce 1964 přijala místo metodičky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, po 5 letech byla pověřena vedením krajské metodiky. Po delimitaci krajského metodického pracoviště přešla v r. 1977 do Státní vědecké knihovny v Brně, kde působila 10 let jako vedoucí oddělení sítě veřejných knihoven. V r. 1986 byla jmenována vedoucí odboru metodiky a výzkumu knihovnictví. V r. 1990 se po úspěšném absolvování konkurzu vrátila do Knihovny Jiřího Mahena ve funkci ředitelky, v níž setrvala až do odchodu do důchodu v roce 1996. Svou praxi v malých knihovnách a 25leté působení na pracovištích zabývajících se metodickým usměrňováním stovek knihoven zúročila ve vzdělávací činnosti, organizaci a vyhodnocování průzkumů, zpracováváním odborných materiálů a úrovni kraje a spoluprací na ústředních akcích. V 80. a 90. letech pracovala v řadě odborných komisí (statistika, soutěže, knihovnická legislativa). Podílela se na obnově SKIP (předsedkyně regionálního výboru). Na její nástup do KJM navázala rozsáhlá reorganizace knihovny, vybudování Mahenova památníku (1992), od r. 1993 příprava KJM na automatizaci a její postupné zavádění (od r. 1994 automatizace zpracování knihovních fondů, od r. 1995 zavádění elektronického výpůjčního procesu v Hudební knihovně).
V r. 1995 se podařilo prosadit generální opravu památkového objektu Schrattenbachova paláce, kde sídlí ústředí KJM a vytvořit tím předpoklady pro vybudování moderní knihovny. Její profesní zaměření se odráželo v poměrně široké publikační činnosti. Představovaly ji zejména rozbory a návrhy na řešení jednotlivých úseků knihovnické práce v podobě metodických materiálů vydávaných KJM a SVK, doplňovaly je kolektivně zpracovávané podklady k literárním besedám, informacím a propagaci. Z metodických textů např. Práce středisek s výměnnými fondy (1979), Půjčovní doba ve veřejných knihovnách (1984), Regionální literatura ve veřejných knihovnách (1986,1988).
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2004)
Další info URLSKIP (Marie Huberová, Knihovnická cena)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000657.htm ]