NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Laiblová Kadlecová, Ivana, 1942-
Odkaz. forma Kadlecová, Ivana, 1942-
Narození 9. srpna 1942, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (1969-1992)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Akademie věd ČR (1992-)

Biografická pozn. PhDr., knihovnice, bývalá ředitelka Knihovny Akademie věd, autorka prací z oboru.
Źivotopis Narodila se 9. srpna 1942 v Hradci Králové. Studovala průmyslovou školu potravinářské technologie, poté nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studovala obor knihovnictví a vědeckých informací. Od roku 1962 pracovala v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, od r. 1969 v knihovně tohoto ústavu, později ve Středisku vědeckých informací, které od r. 1980 vedla. Od roku 1992 byla ředitelkou Knihovny Akademie věd České republiky, která vznikla po rozdělení Československa. Po odchodu z této pozice se stala zástupkyní ředitele KNAV a současně byla zvolena do Akademické rady AV ČR na funkční období 2009–2013. Následně působila jako vedoucí Odboru pro vědu a výzkum KNAV. Dlouhodobě se zabývala tvorbou analýz publikačních aktivit v rámci AV ČR pro vnitřní potřeby vedení Akademie i pro publikování těchto výsledků a podílela se na tvorbě podkladů pro evaluační řízení v rámci AV ČR. Do její pracovní náplně patří péče o elektronické informační zdroje v AV ČR. Během jejího působení se započalo s elektronickou katalogizací dokumentů v systému ISIS a v roce 2004 došlo k implementaci systému ALEPH, který uživatelům KNAV umožnil on-line přístup ke čtenářskému kontu přes webové rozhraní. Zároveň se začala intenzivně věnovat získávání finančních zdrojů na nákup EIZ prostřednictvím grantových programů. Zasadila se o rekonstrukci zastaralých, nepřístupných a nevyhovujících skladových prostor v jádru historické budovy na Národní třídě a v roce 2000 o znovuotevření KNAV čtenářům včetně studovny s volně dostupnými fondy a počítačovou studovnou.
Po povodních v roce 2002 vybudovala KNAV ve svém depozitáři v Jenštejně sušící a desinfekční linku, kterou využilo více než 20 knihoven, jejichž fondy byly povodněmi poškozeny. V roce 2004 bylo vybudováno Digitalizační centrum, které poskytuje služby institucím nejen v rámci AV ČR. Dr. Laiblová působí zároveň jako členka Rady ministra kultury pro výzkum a vývoj a jako předsedkyně Odborného poradního orgánu pro program LR MŠMT. Za svou práci obdržela v roce 2002 medaili Z. V. Tobolky a v roce 2008 čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky. Mezi její koníčky patří hudba, péče o psa a zahrádku, ráda cestuje a vaří.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2002)
Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR (2008)
Další info URLČestná medaile za zásluhy o Akademii věd České republiky (PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000660.htm ]