NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lesenková, Eva, 1946-
Církevní jméno Holovacká, Eva, 1946-
Narození 28. listopadu 1946, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1966-1967)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (1967-2009)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní lékařská knihovna (2009-)

Biografická pozn. Narozena 28. 11. 1946 v Praze. PhDr., Ph.D., lékařská knihovnice, náměstek pro knihovnicko-informační služby v Národní lékařské knihovně, působí jako vysokoškolský pedagog, publikační činnost z oboru.
Źivotopis Absolvovala středoškolská, vysokoškolská a postgraduální knihovnická studia na knihovnické škole a Filozofické fakultě UK v Praze. Svoji profesní dráhu začala v roce 1966 ve Státní knihovně ČSSR. V letech 1967 – 2009 působila v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde se zasloužila o vybudování moderního knihovnicko-informačního pracoviště pro postgraduální vzdělávání. V současnosti se věnuje v Národní lékařské knihovně knihovnicko-informačním službám a vzdělávání. V Ústavu informačních studií a knihovnictví působí jako externí vysokoškolský pedagog. Publikovala řadu tematických článků v odborných periodikách, např. práce Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví. V letech 1994 – 2006 se podílela na projektu American International Health Alliance (AIHA), který byl zaměřen na vzdělávání zdravotnického managementu, oblast využívání knihovnicko-informačních systémů vědeckých lékařských informací a zavádění ICT technologií do vzdělávání a jejich využívání v informačním procesu. V letech 2000 – 2003 se věnovala projektům Medicínská virtuální knihovna (MEDVIK) a Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací (NT12345). Od roku 1990 je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Další členství v oborových organizacích: 1992 – 2005: komise pro Veřejné informační služby ve zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR – příprava „Koncepce rozvoje sítě zdravotnických knihoven na léta 2005 – 2010 1994 – dosud: zakládající člen čs. ZIVI ČLS JEP, člen výboru ( od r. 2001 – dosud), pracovní skupina vědecké lékařské informace Společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1999 – dosud: Konzultační skupina pro rozvoj regionálních center lékařských knihoven (REGLEK) při Národní lékařské knihovně 1992 – dosud: European Association for Health Information and Libraries (EAHIL), člen pracovní skupiny Akreditace evropských lékařských knihovníků 2007 – dosud: komise pro rozvoj informační gramotnosti IVIG při AKVŠ 2009 – dosud: Zakládající člen „Klubu lékařských knihoven“ při SKIP 2014 – dosud: pracovní skupina pro zdravotní gramotnost při Ministerstvu Zdravotnictví V roce 2011 jí byla udělena medaile Z. V. Tobolky za celoživotní přínos v oboru. Mezi její zájmy patří divadlo a literatura.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2011)
Další info URLNositelé medaile Z. V. Tobolky 2011 (Čtenář, 2011, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000664.htm ]