NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lass, Andrew, 1947-
Odkaz. forma Lass, Andy, 1947-
Narození 3. října 1947, New York (Spojené státy americké)
Místo působení South Hadley (Massachusetts, USA) - Mount Holyoke College (1981-)

Biografická pozn. Narozen 3. 10. 1947. Americký kulturní antropolog a vysokoškolský pedagog. Autor prací z oboru, také básník, fotograf a kreslíř. Publikuje anglicky a česky.
Źivotopis Narodil se v roce 1947 v New Yorku, s rodiči se záhy přestěhoval do Prahy. Nejprve studoval vědeckou fotografii a film, v roce 1968 absolvoval na Harvardu kurz analytické filosofie. Poté studoval jeden rok FAMU a následně na FF UK psychologii a folkloristiku. V roce 1973 je společně s rodiči vyhoštěn z Československa těsně před ukončením studia. Doktorát získal v roce 1981 v oboru sociálně-kulturní antropologie na University of Massachusetts Amhers. V roce 1999 byl jmenován profesorem antropologie na Mount Holyoke College v Massachusetts. Ve své vědecké práci na sebe upozornil originálním přístupem k různým pojetím času a jejich zpředmětnění v místo jakožto kulturně konstituovaným realitám. Téma jeho studií zároveň odrážejí jeho trvalý zájem o českou společnost. V posledních letech se jeho vědecký zájem obrací k otázkám filozofickým ve spojení se sémantickými modely v dějinách kulturně-sociální antropologie. Počátkem devadesátých let inicioval projekt CASLIN (Czech and Slovak Information Network). Jako manažer projektu se soustředil na zavedení jednotných mezinárodních standardů, na automatizace knihovnických procesů, meziknihovní spolupráci, digitalizaci a ochranu dokumentů a historických fondů. Součástí této iniciativy bylo i zavedení mezinárodního semináře CASLIN, který se od té doby každý rok koná v ČR i na Slovensku. Své odborné práce publikuje například v časopisech American Anthropologist, American Ethnologist, Dialectical Anthropology a v řadě tematických sborníků. Zkušenosti s knihovnictvím uveřejnil v několika odborných publikacích, včetně dvou svazků složených z příspěvků z mezinárodních konferencí.
Akademie věd mu udělila v roce 1995 Cenu Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2001 obdržel Medaili Z.V.Tobolky, v roce 2005 získal cenu The Distinguisher Teaching Award za svou pedagogickou činnost. Od Americké antropologické společnosti převzal roku 2010 cenu rovněž za pedagogickou činnost AAA/Oxford University Press Award for Excellence in Undergraduate Teaching of Anthropology. V roce 2014 se stal nositelem ceny Vize 97 za to, že po revoluci pomáhal Československu s návratem k civilizované společnosti. Kromě profesních zájmů je jeho velkým koníčkem česká literatura, fotografování či kresba. Vydal několik básnických sbírek a jeho díla byla součástí několika výstav v ČR i v zahraničí.
Medaile a ocenění Cena Jana Evangelisty Purkyně (1995)
The Distinguisher Teaching Award (2005)
Medaile Z. V. Tobolky (2001)
AAA/Oxford University Press Award for Excellence in Undergraduate Teaching of Anthropology (2010)
Vize 97 (2014)
Další info URLRozhovor s profesorem Andrew Lassem (DUHA, 2015, . 2)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000667.htm ]