NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lhoták, Martin, 1972-
Narození 29. dubna 1972, Mělník (okr. Mělník)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. (1997-)

Biografická pozn. Narozen 29. 4. 1972. Ing., ředitel Knihovny Akademie věd ČR, řešitel projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), články z oboru.
Źivotopis Martin Lhoták je absolventem oboru Informatika na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2014 zahájil doktorské studium v oboru Informační věda na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze. Téma jeho disertační práce zní „Interoperabilita a agregace digitálních knihoven“. Od roku 1997 pracuje v Knihovně Akademie věd ČR, kde deset let působil na pozici vedoucího Oddělení informačních technologií. V roce 2003 zakládal Digitalizační centrum knihovny AV ČR a od té doby spolupracoval zejména s Národní knihovnou ČR a Moravskou zemskou knihovnou v Brně na vývoji nových řešení souvisejících s digitálními dokumenty. V této odborné činnosti pokračoval i po roce 2007, kdy se stal ředitelem Knihovny AV ČR, v. v. i. Odborná a vědecká činnost Ing. Lhotáka spočívá především ve vývoji a implementaci informačních systémů pro zajištění informační infrastruktury pro prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) i pro oblast veřejných knihoven. Podílí se také na koordinaci při konsorciálních projektech na pořízení elektronických informačních zdrojů – Knihovna AV ČR zajišťuje např. přístup do Web of Science pro všechny ústavy Akademie věd ČR a pro dalších padesát účastníků konsorcia složeného zejména z univerzit a dalších výzkumných organizací. Výběr z projektů, na kterých se Martin Lhoták podílel jako hlavní nebo jeden z hlavních řešitelů: Centrální portál českých knihoven – KNIHOVNY.CZ Česká digitální knihovna - vývoj a rozvoj systémů Kramerius, ProArc a RDflow pro produkci a zpřístupňování digitálních dokumentů Registr digitalizace - evidence digitalizovaných dokumentů IPN Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací.
Odborné články a další publikační výstupy, často v anglickém jazyce, reflektují autorovu rozsáhlou odbornou a vědeckou činnost. Martin Lhoták je členem řady odborných orgánů, rad a komisí jako jsou Ústřední knihovnická rada, Akademický sněm AV ČR, Komise pro vědecké informace AV ČR, Ekonomická rada AV ČR, Rada Knihovny AV ČR, v. v. i. (místopředseda), Rada Národního úložiště šedé literatury, Rada Centrálního portálu knihoven (předseda), Řídící výbor Centrálního portálu knihoven (předseda), Rada Památníku národního písemnictví, Hodnotitelská komise programu MK ČR ISO/B, INFORUM – programový výbor mezinárodní odborné konference, CASLIN – programový výbor mezinárodní odborné konference.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2014)
Další info URLKnihovna Akademie věd ČR (Ing. Martin Lhoták)
URLMetodika – Individuální projekty národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací (Ing. Martin Lhoták)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000668.htm ]