NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Nemeškalová, Ilona, 1940-
Církevní jméno Králová, Ilona, 1940-
Odkaz. forma Nemeškalová, Ilonka, 1940-
Narození 28. května 1940, Ostrava-Mariánské Hory (okr. Ostrava-město)
Místo působení Ostrava (okr. Ostrava-město) - Krajská lidová knihovna v Ostravě (nyní Knihovna města Ostravy) (1954-1959, 1960-1972)
Moravská Ostrava (okr. Ostrava-město) - Vysoká škola báňská (nyní Technická univerzita Ostrava) (1959-1960)
Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1973-1975)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Severomoravský krajský národní výbor Ostrava (1975-1990)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Státní vědecká knihovna Ostrava (nyní Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) (1991-1999)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Univerzitní knihovna Ostravské univerzity (2000-2001)

Biografická pozn. Narozena 28. 5. 1940 Ostrava-Mariánské Hory. Knihovnice, pracovnice SVK Ostrava, články z oboru v časopise Čtenář, Knihovní obzor, Bulletin SKIP, členství SKIP (Regionální pobočka Moravskoslezského a Olomouckého kraje).
Źivotopis V roce 1965 absolvovala Fakultu osvěty a novinářství na Univerzitě Karlově v Praze, obor knihovnictví, když vypracovala diplomovou práci Problémy řízeného doplňování a ústřední katalogizace lidových knihoven v Severomoravském kraji. Dále navštěvovala kurzy celoživotního vzdělávání, krátkodobé i dlouhodobé kvalifikační kurzy. Účastnila se zahraničních cest do knihoven za účelem získání poznatků, navštívila knihovny např. v Anglii, Rusku, Moldávii, Maďarsku, Polsku. V letech 1954-1959 pracovala jako pomocná knihovnice na oddělení doplňování a zpracování a knihovních fondů. V období 1959-1960 působila jako knihovnice (katalogizace) v knihovně Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 1960 do roku 1972 pracovala v Krajské knihovně v Ostravě jako knihovnice na metodickém oddělení. Dále jako vedoucí oddělení a doplňování a zpracování knižních fondů. Následně zastávala funkci vedoucí krajského metodického odd., které v r. 1973 bylo organizačně převedeno do Státní vědecké knihovny v Olomouci (nyní Vědecká knihovna v Olomouci). V letech 1973-1975 působila jako vedoucí krajského metodického pracoviště pro knihovny v Severomoravském kraji. V období 1975-1990 jako inspektorka pro knihovny a knižní kulturu v Severomoravském krajském národním výboru v Ostravě. Od roku 1991 do roku 1999 pracovala jako knihovnice na metodickém oddělení ve Státní vědecké knihovně v Ostravě. V letech 2000-2001 zastávala funkci vedoucí Univerzitní knihovny Ostravské univerzity Ostrava. Práce v knihovnách a pro knihovny byla a je náplní života Ilony Nemeškalové. Ještě nyní (2015) – v důchodu – od r. 2005 dobrovolně pracuje v knihovně Domova pro seniory Kamenec v Ostravě.
Kromě práce v knihovnách také externě vyučovala na Střední knihovnické škole v Brně (když bylo v Ostravě zřízeno dálkové nástavbové studium), odborné přednášky pro knihovníky v kurzech, organizace dalšího vzdělávání knihovníků. Intenzivně spolupracovala s Maticí slovenskou v Martině v oblasti knihovnického vzdělávání, poskytovala konzultace k projektům pro zkvalitnění knihovních a informačních služeb v knihovnách, k experimentálnímu zavedení provozu pojízdných knihoven na Slovensku – oponentura projektu. Od r. 1965 až do r. 1990 se účastnila projektu organizačních změn ve správě a práci veřejných knihoven, hlavně na vesnicích. Zřizování střediskových knihoven v obcích s profesionalizací knihoven a experimentální provoz okresních systémů knihoven v Severomoravském kraji za účelem zkvalitnění knihovnických a informačních služeb pro obyvatele žijící i v těch nejmenších obcích. Zkušenost z práce knihoven publikovala převážně v odborném periodickém tisku: Z knihovnické praxe, Čtenář, Knihovník. Byla autorkou příruček a instrukcí pro práci v knihovnách. Byla zakládající členkou Svazu knihovnických a informačních pracovníků v r. 1968, byla mezi prvními v Severomoravském kraji, kdo obnovili jeho činnost v roce 1990, je členkou výboru regionální organizace SKIP. Nyní, již v důchodu, dobrovolně pracuje v knihovně Domova pro seniory Kamenec v Ostravě. Mezi její zájmy patří turistika, sport a kultura.
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)
Cena českých knihovníků (2010)
vzorný pracovník kultury (1985)
Další info URLSKIP (Ilonka Nemeškalová, Knihovnická cena)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000670.htm ]