NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pánek, Jaroslav, 1947-
Narození 23. ledna 1947, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Benešov (okr. Benešov) - Okresní archiv (1970-1975)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní oblastní archiv v Praze (1975-1976)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav československých a světových dějin ČSAV (nyní Historický ústav Akademie věd ČR) (1976-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (1993-)

Biografická pozn. Narozen 23. 1. 1947 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., dr.h.c., historik. Zabývá se dějinami raného novověku a vývojem raněnovověké společnosti, kultury a politických systémů. Překladatel ze slovinštiny a srbštiny.
Źivotopis Mezi léty 1962-65 navštěvoval gymnázium Jana Keplera v Praze. V roce 1965 zahájil studium historie, pomocných věd historických (archivnictví) a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po jeho ukončení, v roce 1970, nastoupil na místo archiváře v Okresním archivu v Benešově u Prahy a později ve Státním oblastním archivu v Praze. Od roku 1976 pracoval na pozici odborného, a po obhájení disertace (o dějinách stavovské společnosti v 16. století) v roce 1980, vědeckého pracovníka v Ústavu československých a světových dějin ČSAV. V roce 1990 zde inicioval založení oddělení dějin raného novověku, které do roku 1993 vedl. Současně v letech 1991-93 zastupoval tehdejšího ředitele ústavu. Roku 1992 mu byl udělen status docenta na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru raně novověkých dějin. V roce 1996 byl jmenován profesorem dějin raného novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1997-2007 prorektorem pro zahraniční styky. Mezi léty 1998-2005 řídil Historický ústav AV ČR. Od roku 2009 je ředitelem Českého historického ústavu v Římě, který je součástí Historického ústavu AV ČR. Ve své vědecké činnosti se zaměřil převážně na české dějiny raného novověku, zvláště pak na vývoj společnosti, kultury a politických systémů, aristokracie, marginálních vrstev apod. Je členem řady profesních organizací, vědeckých rad a komisí, např. Sdružení historiků ČR, Ediční rady Státního ústředního archivu, Vědecké rady Akademie věd ČR a dalších.
Působil a do současnosti působí v několika redakcích a redakčních radách odborných českých i zahraničních časopisů, např. ve Folia Historica Bohemica (1990-2004), Pražském sborníku historickém nebo Österreichische Osthefte (Vídeň). Aktivně vystupuje se svými příspěvky na kongresech a konferencích v zahraničí a pravidelně publikuje.
Medaile a ocenění Jubilejní medaile Univerzity Karlovy (1998)
Zlatá medaile Univerzity Karlovy (2000)
Blanický rytíř (2007)
Pamětní medaile Josefa Hlávky (2009)
Medaile Přemysla Pittra (2009)
Pamětní medaile Univerzity Pardubice (2010)
Zlatá profesorská medaile Fakulty filozofické Univerzity Pardubice (2010)
Čestný doktorát Univerzity Pardubice (2010)
Medaile Z. V. Tobolky (2010)
Zahraniční členství ve Varšavské učené společnosti (2012)
Další info URLWikipedie (Jaroslav Pánek)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000674.htm ]