NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pavlik, Devana, 1943-
Církevní jméno Řehulková, Děvana, 1943-
Odkaz. forma Pavlíková, Děvana, 1943-
Narození 29. října 1943, Londýn (Velká Británie)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1961-1967)
Londýn (Velká Británie) - National Central Library (1968-1972)
Londýn (Velká Británie) - Chelsea College of Technology (1972-1974)
Londýn (Velká Británie) - British Library (1974-2003)

Biografická pozn. Narozena 29. 10. 1943 v Londýně. Anglická bibliografka, knihovědné publikace a bohemikální bibliografie.
Źivotopis Děvana Pavlíková, rozená Řehulková se narodila 29. října 1943 v Londýně českým rodičům. Základní školu navštěvovala v Praze – Braníku, maturovala v oboru knihovnictví na Střední osvětové škole v Praze v roce 1961 a poté nastoupila do Státní knihovny v Praze. V knihovnickém studiu pokračovala dálkově na Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy do roku 1967, kdy se svým manželem odešla do Londýna. Pracovala v Londýně v National Central Library, knihovně Chelsea College of Technology a v roce 1974 získala místo v British Library. Své knihovnické studium završila dizertací na téma dějin českých vědeckých knihoven pro britskou knihovnickou asociaci (The Library Association), za kterou obdržela v roce 1976 její nejvyšší titul FLA (po roce 2002 FCLIP - Fellow of the Library Association, po změně názvu asociace Fellow of the Chartered Institute of Library and Information Professionals). V British Library se v roce 1983 stala kurátorkou české, slovenské a lužické sbírky a sestavila průvodce k těmto fondům (1989, česky v časopise Čtenář, 1991). V Britské knihovně založila sbírku české a slovenské samizdatové literatury a zpracovala její katalog (Czechoslovak samizdat, 1990, Czech and Slovak samizdat, 2003). V rámci své činnosti spolupracovala s knihovnami v Československu i exilovými organizacemi, uspořádala několik výstav a po roce 1990 knihovnických zájezdů. Do důchodu odešla v roce 2003. V roce 2013 jí byla udělena pamětní medaile Z. V. Tobolky za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví.
V letech 1913 až 2022 působila v redakční radě knihovnické revue Knihovna, kterou vydává Národní knihovna ČR. a v Anglii její organizační činnost exkurzí a členství ve výboru Sdružení knihovníků v důchodu (Retired Members Guild od CILIP). Její statě na téma české knižní kultury vycházejí v anglických a českých periodikách (Solanus, Studia Comeniana et historica, Problematika historických a vzácných knižních fondů, Čtenář, Sborník Národního muzea, Muzejní a vlastivědná práce a další). Je autorkou textu vztahujícího se k České republice a Slovensku v encyklopedii Oxford Companion to the Book (Oxford University Press, 2010) a The Book: a Global History (Oxford University Press, 2013). Významná je práce na bibliografii československého tisku vydaného za 2. světové války ve Velké Británii. Její příspěvek o této práci je zahrnut ve sborníku londýnské univerzity Exile in and from Czechoslovakia during the 1930s and 1940s (Centre for German and Austrian Exile Studies, 2009). Materiál ke své monografii Má drahá, hříšná lásko (Praha, 2010) vytěžila z bohatých fondů rukopisného oddělení Britské knihovny, kde objevila dosud nezpracovanou korespondenci vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské adresovanou britskému diplomatovi lordu Frederiku Lambovi.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2013)
Další info URLRozhovor s Děvanou Pavlíkovou (Čtenář. 2010, roč. 62, . 5)
URLNositelé medaile Z. V. Tobolky 2013 (Čtenář, 2013, . 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000675.htm ]