NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Papík, Richard, 1962-
Narození 27. ledna 1962, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav vědeckých informací Ministerstva obrany ČR (1984-1994)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Medistyl s.r.o. (1994-2000)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (1994-2015)
Opava (okr. Opava) - Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (2015-dosud)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna Univerzity Karlovy (2015-2019)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (2019-dosud)

Biografická pozn. Narozen 27.1.1962 v Praze. Doc., PhD., knihovník, odborný asistent na Filozofické fakultě.
Źivotopis Richard Papík vystudoval Katedru vědeckých informací a knihovnictví FF UK (dnes Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK). Před sametovou revolucí a počátkem 90. let 20. století působil jako informační pracovník a rešeršér v několika oblastech státní sféry VTEI – vědecké, technické a ekonomické informace (přírodní a technické vědy, farmaceutika, vojenství aj.). Od roku 1994 do roku 2000 pracoval jako rešeršér a informační specialista ve společnosti Medistyl, která se zaměřuje na informační podporu pro obory medicíny, farmakologie a chemie. V roce 1998 semestrálně vyučoval na School of Information and Library Science na University of North Carolina v USA. Od roku 1994 zároveň působil jako pedagog na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, kde postupně zastával pozici zástupce ředitele ústavu a od září 2002 do března 2012 působil ve funkci ředitele ústavu. Na ÚISK FF UK dále působil jako pedagog až do roku 2015, kdy zde ukončil spolupráci jako kmenový zaměstnanec. Od roku 2015 vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě, kde je garantem oboru a vedoucím Oddělení knihovnictví. V témže roce nastoupil do Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze, kde působil jako celouniverzitní koordinátor pro koncepční otázky v problematice informační podpory vědy a výzkumu a informační gramotnosti. Od března 2019 pracuje jako informační specialista v Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Externě přednáší na několika vysokých školách, např. na 1. lékařské fakultě UK, na Fakultě informatiky a statistiky VŠE a dalších.
Richard Papík se odborně i pedagogicky specializuje na oblasti informační gramotnosti, informačního chování, znalostní společnosti, vyhledávání informací a rešeršní strategie, metody tzv. rychlého čtení, competitive inteligence a další oblasti oboru. Jako vysokoškolský pedagog dovedl k obhájení vysokoškolských prací celou řadu studentů, a figuroval jako řešitel v celé řadě projektů a grantů. Jeho publikační činnost zahrnuje knihy a řadu článků zaměřených na metodiku rychlého čtení, oblast vyhledávání informací, informační gramotnost, informační chování, psaní odborných textů a další. Členství v odborných organizacích a radách: člen Ústřední knihovnické rady České republiky (1996-2017), Vědecké rady Národní knihovny ČR (2004-dosud), Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí UK (2007-dosud), Oborové rady informační vědy FF UK (2003-dosud), Rady Knihovny AV ČR (2007-dosud), Rady Národní lékařské knihovny ČR (2005-dosud), Sboru poradců generálního ředitele Národní knihovny ČR (2006-2009), Standing Committee of Education and Training Section of IFLA (2007-2011), do roku 2015 působil v předsednictvu České informační společnosti a je členem několika redakčních rad odborných časopisů (např. časopis Knihovna). Dále je členem vývojářského týmu komerčního projektu e-learningových kurzů efektivního čtení Rozečti.se, v elektronickém magazínu Konjunktura publikoval články především o competitive intelligence. Mezi jeho zájmy mj. patří literatura (Remarque, Hemingway, T. Mann), turismus a tenis.
Další info URLWikisofia (Richard Papík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000676.htm ]