NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pessrová, Hana, 1937-
Narození 20. července 1937, Náchod (okr. Náchod)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna (nyní Městská knihovna v Praze) (1961-1973)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1973-1981)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo zdravotnictví ČR (1982-1994)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna UK CERGE a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR (1996-?)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Oddělení klinických studií Ústřední vojenské nemocnice

Biografická pozn. Narozena 20. 7. 1937 v Náchodě. PhDr. Ekonomka, publikace z knihovnictví.
Źivotopis Narodila se 20. července 1937 v Náchodě. Je absolventkou dvouoborové specializace technologie/knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z roku 1962, když obhájila diplomovou práci Ekonomické informace. V roce 1979 získala doktorát z filozofie, když obhájila na katedře knihovnictví rigorózní práci Metody matematického modelování toku informací typu VTEI. V roce 1984 jí byl přiznán titul kandidáta ekonomických věd. Po dvanáctileté knihovnické praxi v Městské knihovně v Praze, kde od roku 1966 byla pověřena vedením oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu, začala v roce 1973 pracovat v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací jako samostatný odborný pracovník specialista. V letech 1982 - 1994 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako vedoucí odborný referent pro síť lékařských knihoven a Středisko vědeckých lékařských informací. V roce 1996 byla jmenována ředitelkou integrované knihovny Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE) UK a Národohospodářského ústavu AV ČR. Podílela se na řešení mnoha projektů, např. v letech 1996-1997 byla spoluřešitelkou projektu "EURODATA" v programu INFRA I, účastnila se na řešení projektu KNAV ČR Vytváření nových knihovnických zdrojů, jejich propojování, sdílení a zpřístupňování v oblasti základního výzkumu LB 98250 na léta 1998 - 2000 v rámci programu INFRA II. V roce 2000 vedla projekt PHARE CZ9705-04-04-01 Provision of information and clearinghouse services in the field of management training.
Publikovala v oblasti tvorby knihovnické legislativy, sítí knihoven, řízení a služeb v síti pracovišť, účasti knihovnických a informačních pracovišť na výzkumných řešeních. Vybrané publikace: Hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje (Praha, 2006), Libraries in transformation. Examples from the Czech Republic -Library (CERGE-EI, 1995), Digital Libraries. Report. Vědecké symposium ČLS JEP (Computers in Medecine, 1998), Závěrečná zpráva projektu "EURODATA" v programu INFRA II (CERGE , 1997). Mezi její odborné zájmy patří informační projekty, "Open Access", kvantitativní a kvalitativní metody v knihovnictví, personální bibliografie, elektronické publikování, přednáší na konferencích a odborných seminářích. V 60. letech vyučovala externě na střední knihovnické škole v Praze a v 80. letech působila jako externí lektor na katedře vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Je zakládající členkou Společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP a členkou SKIP. V roce 1992 byla zvolena jako náhradník do výkonného výboru SKIP.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2004)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000677.htm ]