NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Placht, Václav, 1896-1991
Narození 9. srpna 1896, Děčín (okr. Děčín)
Úmrtí 23. března 1991, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Česká Třebová (okr. Ústí nad Orlicí) - Městský archiv Česká Třebová (1950-1958)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1963-1979)

Biografická pozn. Narozen 9. 8.1896 v Děčíně, zemřel 23. 3. 1991 v Plzni. Prof., ThDr., středoškolský profesor, knihovník, archivář, historické časopisecké články.
Źivotopis Narodil se 9. srpna 1896 v Děčíně do rodiny stavitele a konstruktéra mostů. Gymnázium studoval v Klatovech a v Praze, kde maturoval v roce 1915. Ve studiu pokračoval na filozofické a přírodovědecké fakultě UK v Praze (aprobace dějepis – zeměpis). Působil na gymnáziích v Litomyšli, Českém Těšíně, Jablunkově, Hodoníně a od roku 1939 v České Třebové. Koncem války ještě učil v Českém Brodě. Po válce se vrátil do České Třebové, kde byl 13. srpna 1945 jmenován ředitelem gymnázia. Funkci vykonával do roku 1950. V té době byl radou KNV v Pardubicích „přidělen k výkonu práce“ na Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, kde učil až do roku 1958. Profesor Placht ve funkci archiváře vykonal pro historii České Třebové velký kus práce. Postupně evidoval a zpřístupňoval nejstarší část dochovaných písemností. V té době byly v archívu uloženy vedle vlastního městského fondu archiválie osvětových spolků, cechů, škol, soukromníků, ale i umělecké sbírky. Archív také doplňoval písemnostmi ze skartací, sběrem plakátů a fotografií pro tzv. sbírku soudobé dokumentace. Vše vykonával mimo své zaměstnání ve škole. V důchodovém věku pracoval od roku 1963 jako brigádník bez trvalého pracovního poměru ve Státní vědecké knihovně v Plzni, podílel se na odborné práci v oblasti bohemik, starých tisků, latinských církevních pojednáních, vytvořil soupis tisků v knihovně bývalého františkánského kláštera v Plzni (1966). Zemřel v Plzni 23. března 1991 ve věku nedožitých 95 let.
Další info URLMěstská knihovna Ústí nad Orlicí, Clavius - autority
URLOsobnosti regionu (ThDr. Václav Placht)
URLBadatelna.eu (Archiv města Plzně – Placht Václav, ThDr.)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000679.htm ]