NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Polišenský, Jiří
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1976-)

Biografická pozn. PhDr., Národní knihovna ČR - vedoucí odboru ochrany a správy fondů NK, práce o digitalizaci fondů.
Źivotopis J. Polišenský absolvoval v roce 1976 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor indonéština-etnografie. Později během svého knihovnického působení absolvoval také knihovnický kurz a kurz využití reprografie na ÚVTEI (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací), součástí tohoto kurzu bylo i mikrofilmování. Ve Státní knihovně ČSR, dnes Národní knihovně ČR, je zaměstnán od 1. listopadu roku 1976 na různých pracovních pozicích. Nejprve nastoupil do oddělení služeb čtenářům. Od roku 1978 dalších pět let pracoval v oddělení rukopisů a starých tisků. V roce 1983 se stal vedoucím reprografických služeb. V 90. letech minulého století bylo oddělení transformováno na pracoviště ochranného reformátování, jehož cílem bylo podílet se na záchraně novin, časopisů a dalších dokumentů vytištěných na kyselém papíru. Poté se v roce 1994 stal ředitelem odboru správy a ochrany fondů (dnes Odbor správy fondů NK ČR). Jako ředitel organizoval spolu se svými kolegy stěhování asi 4,5 milionů svazků knih do nově rekonstruovaného Centrálního depozitáře v Praze - Hostivaři. Od roku 1996 se podílel na přípravě a realizaci řady projektů zaměřených na mikrofilmování a digitalizaci, výrobu ochranných obalů a na sušení fondů zasažených povodní v roce 2002. Zabývá se také aktivitami programu Kramerius, který je zaměřen na záchranu dokumentů ohrožených degradací papíru pomocí digitalizace a mikrofilmování.
V posledních patnácti letech řešil řadu vývojových projektů zaměřených na digitalizaci nebo ochranu fondů (Digitalizace mikromédií, Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů, Vývoj víceúčelové vakuové komory apod.). Je garantem národního programu Kramerius (VISK 7) zaměřeného na reformátování ohrožených novodobých dokumentů. V rámci své oborové specializace publikuje a přednáší doma i v zahraničí. Podílí se na vzdělávání odborných pracovníků knihoven a dalších paměťových institucí (rekvalifikační kurzy NK ČR, Univerzita Pardubice atd.) Výběr projektů, ve kterých figuroval jako odborný garant řešení: Digitalizace mikromédií, Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, Optimalizace hybridní technologie reformátování ohrožených knihovních fondů, TEL+, IMPACT,...
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2012)
Další info URLNárodní knihovna ČR (PhDr. Jiří Polišenský oceněn medailí Z. V. Tobolky)
URLRozhovor s dr. Jiřím Polišenským … (Čtenář, 2009, č. 6)
URLNositelé Medaile Z. V. Tobolky 2012 (Čtenář, 2012, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000680.htm ]