NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Polišenský, Jiří
Narození 22. června 1950, Šubířov (okr. Prostějov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1976-2017)

Biografická pozn. Narozen 22. 6. 1950 v Šubířově. PhDr., ředitel odboru správy a ochrany fondů Národní knihovny ČR, práce o digitalizaci fondů.
Źivotopis Narodil se 22. června 1950 v Šubířově. V letech 1965 až 1968 docházel na Střední všeobecně vzdělávací školu Voděradská v Praze. V roce 1976 dokončil studium oboru indonéština-etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Později během svého knihovnického působení absolvoval knihovnický kurz a kurz využití reprografie pořádaný Ústředím vědeckých, technických a ekonomických informací. Součástí tohoto kurzu bylo i mikrofilmování. Ve Státní knihovně ČSR byl zaměstnán od 1. listopadu 1976 do března 2017 na různých pracovních pozicích. Nejprve nastoupil do oddělení služeb čtenářům. Od roku 1978 dalších pět let pracoval v oddělení rukopisů a starých tisků. V roce 1983 se stal vedoucím reprografických služeb. V 90. letech minulého století bylo oddělení transformováno na pracoviště ochranného reformátování, jehož cílem bylo podílet se na záchraně novin, časopisů a dalších dokumentů vytištěných na kyselém papíru. Poté se v roce 1994 stal ředitelem odboru správy a ochrany fondů (dnes Odbor správy fondů NK ČR). Jako ředitel organizoval spolu se svými kolegy stěhování asi 4,5 milionů svazků knih do nově rekonstruovaného Centrálního depozitáře v Praze - Hostivaři. Od roku 1996 se podílel na přípravě a realizaci řady projektů zaměřených na mikrofilmování a digitalizaci, výrobu ochranných obalů a na sušení fondů zasažených povodní v roce 2002. Zabýval se také aktivitami programu Kramerius, který je zaměřen na záchranu dokumentů ohrožených degradací papíru pomocí digitalizace a mikrofilmování.
V posledních patnácti letech řešil řadu vývojových projektů zaměřených na digitalizaci nebo ochranu fondů (Digitalizace mikromédií, Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů, Vývoj víceúčelové vakuové komory apod.). Byl garantem národního programu Kramerius (VISK 7) zaměřeného na reformátování ohrožených novodobých dokumentů. V rámci své oborové specializace publikoval a přednášel doma i v zahraničí. Podílel se na vzdělávání odborných pracovníků knihoven a dalších paměťových institucí (rekvalifikační kurzy NK ČR, Univerzita Pardubice atd.) Výběr projektů, ve kterých figuroval jako odborný garant řešení: Digitalizace mikromédií, Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, Optimalizace hybridní technologie reformátování ohrožených knihovních fondů, TEL+, IMPACT aj. V Národní knihovně ČR působil na plný úvazek do února 2013 a na poloviční (v Odd. správy Národního konzervačního fondu) do března 2017. Do konce r. 2020 byl řešitelem dvou projektů aplikovaného výzkumu (IN-PROVE a INDIHU).
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2012)
Další info URLNárodní knihovna ČR (PhDr. Jiří Polišenský oceněn medailí Z. V. Tobolky)
URLRozhovor s dr. Jiřím Polišenským … (Čtenář, 2009, č. 6)
URLNositelé Medaile Z. V. Tobolky 2012 (Čtenář, 2012, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000680.htm ]