NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rejtharová, Alena, 1931-
Narození 14. července 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1956-1957, 1963-1991)

Biografická pozn. Narozena 14. 7. 1931 v Praze. Knihovnice, sestavovatelka bibliografií.
Źivotopis Roku 1950 ukončila studium na Reálném gymnáziu E. Krásnohorské. Od roku 1964 do roku 1969 studovala při zaměstnání na Fakultě sociálních věd a publicistiky v Praze. Studium ukončila diplomovou prací na téma „Využívání katalogů ve Státní vědecké knihovně v Plzni“. V letech 1956 – 1957 nastoupila do Státní vědecké knihovny v Plzni do oddělení jmenné katalogizace. Odchodem na mateřskou dovolenou musela přerušit pracovní poměr. Roku 1963 znovu nastoupila do Státní vědecké knihovny v Plzni jako sekretářka a poté na pracoviště věcné katalogizace. Od 1. 1. 1966 pracovala 4 roky v hlavní funkci odborného bibliografa nově vzniklého oddělení. V roce 1977 přešla zpět na oddělení zpracování literatury věcné katalogizace. V knihovně pracovala na plný úvazek do roku 1988 a na poloviční úvazek do roku 1991. Při zaměstnání se dále vzdělávala zejména v oblasti výpočetní techniky. V letech 1970 – 1971 absolvovala kurz využití malé mechanizace, výpočetní techniky a pořádacích systémů. V roce 1984 absolvovala kurz aplikace výpočetní techniky ve VTEI ve Slovenskej technickej knižnici v Bratislavě. Po dobu svého působení ve Státní vědecké knihovně v Plzni publikovala mnoho novinových a časopiseckých článků. Sestavila řadu interních směrnic ke zpracování knihovních fondů i speciálních dokumentů. Vytvořila první tezaurus předmětových hesel a třídníků MDT. Připravovala a vydávala speciální jednorázové i periodické bibliografické soupisy z odvětví vědy a techniky. Vytvořila směrnice pro zpracování mikrofiší a koncepci volného výběru publikací z hlediska věcného uspořádání a třídění. Od roku 1968 je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000683.htm ]