NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šnobr, Jan, 1901-1989
Narození 16. září 1901, Klatovy (okr. Klatovy)
Úmrtí 1. prosince 1989, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Masarykův lidovýchovný ústav (později Osvětový ústav) (1926-1928)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československá akademie zemědělská. Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna (nyní Knihovna Antonína Švehly) (1927-1928)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1929-1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovnická škola (1935-?)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství a národní osvěty (1939-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní archivní škola (1944-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Univerzita Karlova (1946-1952)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní projektový ústav spojů (1956-1958)

Biografická pozn. Narozen 16. 9. 1901 v Klatovech, zemřel 1. 12. 1989 v Praze. PhDr., básník, literární historik, bibliograf, práce v oboru knihovnictví, editor.
Źivotopis Narodil se 16. září 1901 v Klatovech, kde byl jeho otec strojvůdcem státní dráhy. Absolvoval reálné gymnázium v rodišti, Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor filozofie a český jazyk) a studium na Státní knihovnické škole ve školním roce 1925/26. V roce 1934 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě doktorskou práci na téma „Etické a humanitní zásady v české poezii 19. století“ a v červnu 1934 tam byl promován na doktora filozofie. V letech 1926 až 1928 pracoval jako knihovník v Masarykově lidovýchovném ústavu. Zde spolupracoval na seznamu 1200 vybraných knih pro veřejné knihovny. Dále působil v Ústřední slovanské zemědělské knihovně a v čítárně Československé akademie zemědělské (1927-1928) a ve Veřejné a univerzitní knihovně v Praze (1929-1939). Z její půjčovny vytvořil informační pracoviště. Důkladně se seznámil s celým fondem knihovny i s katalogy, které byly nepřístupné pro čtenáře. Stačilo pak, aby mu čtenář zatelefonoval a sdělil, o co se zajímá, a Šnobr mu připravil nejvhodnější studijní materiál. Od roku 1929 psal články s knihovnickou tematikou do Národního osvobození, Činu a Dělnické osvěty, později i do Rozprav Aventina. Od roku 1935 byl pedagogem a zkušebním komisařem na Státní knihovnické škole, od roku 1937 zde přednášel světovou literaturu. V říjnu 1935 povýšil z hodnosti aktuárský adjunkt na aktuárský tajemník. V letech 1935-1939 byl literárním redaktorem Dělnického rozhlasu. V roce 1939 se stal komisařem na ministerstvu školství a národní osvěty. Za války měl zákaz spolupráce s rozhlasem a po útoku Arijského boje pro jeho příslušnost k Němci zakázané organizaci i nepovolování knih.
Roku 1945 byl jmenován odborným radou pro úsek státních doplňovacích knihoven na ministerstvu školství a osvěty, po reorganizaci v roce 1946 byl přednostou oddělení, které mělo na starost lidové knihovny v obcích do 10 tisíc obyvatel, později vedl oddělení městských knihoven. Souběžně učil v letech 1944-1948 knihovědu na Státní archivní škole. V roce 1948 byl jeho odbor převeden na ministerstvo informací, kde pracoval v sekci knihoven obcí nad deset tisíc obyvatel a v knihovnickém výzkumnictví, později jako vedoucí rozpočtového oddělení. Zároveň od roku 1946 přednášel slovanské a západní literatury, sovětskou literaturu, lidové knihovnictví a výchovu literaturou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1950-1952 na FF UK světovou literaturu pro obor knihovnictví. Počátkem 50. let byl vězněn. V období 1952-1956 pracoval v národním podniku Chirana. V letech 1956-1958 byl vedoucím studijního oddělení ve Státním projektovém ústavu spojů. V letech 1958-1962 pracoval jako vedoucí redaktor ve Státním nakladatelství dětské knihy v Praze. Od roku 1962 působil jako spisovatel ve svobodném povolání. Ve 20. letech byl členem literární skupiny kolem časopisu Host a od 20. let spolupracoval s Československým rozhlasem. Jako bibliofil byl aktivním členem Spolku českých bibliofilů, v letech 1933 až 1940 a po válce členem výboru tohoto spolku. V letech 1935 a 1936 redigoval časopis Český bibliofil a po určitou dobu i kritickou revui Úhor.
Medaile a ocenění čestný člen Spolku českých bibliofilů (1981)
Další info URLSlovník české literatury (Jan Šnobr)
URLMatriční záznam o narození a křtu
URLObálky knih

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000686.htm ]