NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Voit, Petr, 1956-
Narození 26. června 1956, Přerov (okr. Přerov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1981-1992)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (1988-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (2004-)

Biografická pozn. Narozen 26. 6. 1956 v Přerově. Doc., PhDr., CSc., literární historik a historik starší knižní kultury. Publikace v oboru starší české literatury, knižní kultury a historické bibliografie.
Źivotopis Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1976 - 1981), obor čeština - občanská nauka. Studium zakončil diplomovou prací „Měšťanské knihovny v Olomouci před Bílou horou“. Hodnost kandidáta věd získal v roce 1989. V roce 1981 nastoupil do Národní knihovny, oddělení rukopisů a starých tisků. Zasloužil se o obnovení pracoviště Knihopisu, národní retrospektivní bibliografie, kde v letech 1983 - 1986 byl jeho redaktorem. Do roku 1992 zastával funkci vedoucího oddělení rukopisů a starých tisků. V letech 1992 - 2004 působil jako zpracovatel odborných bibliografických katalogů v Antikvariátu u Karlova mostu. Od roku 2004 má na starosti sbírky prvotisků Strahovské knihovny v Královské kanonii premonstrátů na Strahově. V roce 1988 zahájil externí spolupráci s Filozofickou fakultou (Ústav informačních studií a knihovnictví) formou přednášek a seminářů z oboru dějin knihy, knihtisku, bibliografie a katalogizace, vedení diplomových a doktorských prací. Jeho externí spolupráce se změnila na interní, poté co se v roce 2008 habilitoval. Přednáší pro bakalářské studium dějiny knižní kultury a pro magisterské studium nauku o starých tiscích, nauku o ilustraci a knižní vazbě, dějiny knihtisku v době pozdní gotiky a renesance, dějiny knihtisku v době baroka, rokoka a klasicismu.
V letech 2009 - 2011 byl řešitelem víceletého grantového projektu Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí 1488 – 1557, sv. 1 (Tiskař Pražské bible - Pavel Severin z Kapí Hory - Jan Severin ml. - Jan Kosořský z Kosoře). V letech 2010 – 2013 byl spoluřešitelem grantového projektu Europa humanistica. Následně pro roky 2015 - 2017 je řešitelem grantového projektu Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, sv. 2 (Dějiny knihtisku první poloviny 16. století). Od roku 2016 je spoluřešitelem grantového projektu (Lucie Storchová: Podoby humanismu v literatuře českých zemí) a grantového úkolu ministerstva kultury (Lenka Veselá: Knihověda.cz). Ke konci roku 2015 má na svém kontě 90 časopiseckých statí a 13 monografií (dvě kolektivní). Svou publikační činností přispívá do programu Prvouk FF (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově). Z jeho tvorby je nejvíce ceněna Encyklopedie knihy, Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Encyklopedie obsahuje 2420 hesel pojednávajících o všech oblastech, které v Čechách i ve světě mezi 15. a 19. stoletím souvisely s obsahem a formou, výrobou i distribucí ručně tištěné knihy (papír, písmo a písmolijectví, grafické techniky, knižní dekor a ilustrace, knižní vazba, ilustrátoři a kartografové, tiskaři, knihkupci a nakladatelé, žánry a formy vydání). Plní funkci odborného manuálu pro pracovníky knihoven, archivů, galerií a muzeí, případně jako učebnice příslušných oborů univerzit, specializovaných vysokých škol a středních škol uměleckého a grafického zaměření. Byla vyhlášena „Slovníkem roku 2007" a získala literární cenu "Výroční cena Nadace český literární fond - 2007 - Výroční cena za vědeckou literaturu".
Dalším Voitovým významným dílem je Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, sv. 1, Severinsko-kosořská dynastie. V neposlední řadě stojí za zmínku Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze, vydaný v roce 2015. Je členem vědecké rady Národního muzea od roku 2015. Mezi oblíbené záliby patří fitness.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2006)
Výroční cena Českého literárního fondu (2007)
Další info URLHistorická dílna (doc. PhDr. Petr Voit, CSc.)
URLPetr Voit: Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. (Knihovna, 2007, roč. 18, . 1)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000692.htm ]