NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vrťátko, Antonín Jaroslav, 1815-1892
Církevní jméno Benátský, A. J., 1815-1892
Vrťátko-Benátský, A. J., 1815-1892
Narození 29. května 1815, Nové Benátky nad Jizerou (nyní Benátky nad Jizerou) (okr. Mladá Boleslav)
Úmrtí 19. prosince 1892, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1861-1892)

Biografická pozn. Narozen 29. 5. 1815 v Nových Benátkách nad Jizerou, zemřel 19. 12. 1892 v Praze. Vychovatel, knihovník, překladatel, pedagogické spisy, ediční činnost, redaktor.
Źivotopis Mezi léty 1827-33 absolvoval piaristické německé gymnázium v Mladé Boleslavi. Poté studoval filosofii (1833-35) a práva (1835-39) na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po studiích (1840-47) působil jako vychovatel v rodině barona F. Hildprandta v Blatné a ve Slabcích u Rakovníka. S rodinou často pobýval v Itálii, kde přechodně vyučoval syny arciknížete Rainera Josefa Habsbursko-Lotrinského. Následně byl vychovatelem v rodině hraběte Harracha. Po celou dobu svého pedagogického působení ve šlechtických rodinách usiloval o získání šlechty pro českou národní věc. Poté se vrátil do Prahy, kde se věnoval své vědecké a literární činnosti. V roce 1861 nastoupil na místo hlavního knihovníka Musea království českého, které vykonával až do své předčasné smrti. Rok po svém nástupu podal návrh na zlepšení činnosti muzejní knihovny. Návrhy se týkaly jak lepšího umístění sbírek a jejich doplňování, tak otázek personálních a provozních. Za jeho působení v knihovně došlo k velkému nárůstu fondu, s nímž souvisely velké organizační nároky. Bohužel nedokázal obstojně zajistit plynulý chod knihovny ani plynulé zpracování sbírek.
Byl členem mnoha spolků a organizací, jenž podporovaly český vědecký a kulturní život. V roce 1853 byl zvolen členem muzejního Sboru pro vědecké vzdělávání české řeči a literatury a o rok později i mimořádným členem Královské české společnosti nauk. V roce 1855 redigoval první číslo almanachu Perly české vydávané Sborem Musea Království českého k příležitosti oslav návštěvy císaře v Praze. V roce 1861, zároveň s nástupem do muzejní knihovny, začal redigovat Časopis Musea Království českého. Této činnosti se věnoval až do roku 1864. Ve stejném roce se stal jedním ze spoluzakladatelů matiční komise pro vědeckou činnost a později členem komise pro vydávání starší české literatury. Dále byl členem České akademie věd a umění, Ústřední matice školské a komise pro odborné názvosloví učebnic české školy. Pracoval ve Sboru pro zřízení Národního divadla v Praze, ve výboru Matice divadelní a ve Svatoboru. Patřil k urputným obráncům pravosti rukopisů, zvláště pak Rukopisu královédvorského. Inicioval i fotografické vydání tohoto rukopisu. V roce 1867 se účastnil pouti českých politických a kulturních osobností do Moskvy. Ve 30. letech časopisecky publikoval povídky, drobné básně a cestopisné črty. Od 50. let se věnoval spíše odborným pracem a překladům. Mimo jiné přeložil Aristotelovy Kategorie. Patřil mezi přední znalce řecké kultury a z této oblasti publikoval i několik studií např. O národním básnictví vůbec a o řeckém zvlášť. V 60. letech vydal sbírku původních didaktických básní pro děti Sedmikrásky. Muzeu v závěti odkázal 1000 zl.
Medaile a ocenění Řád sv. Anny III. třídy (1862)
Další info URLWikipedie (Antonín Jaroslav Vrťátko)
URLStředočeská vědecká knihovna v Kladně (Vrťátko, Antonín Jaroslav, 1815-1892)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000694.htm ]