NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kratochvíl, Jiří, 1976-
Narození 9. května 1976, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (1997-2000)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (2001)
Brno (okr. Brno-město) - Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům MU (2002-2003)
Brno (okr. Brno-město) - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (2003-2007)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (2007-)

Biografická pozn. Narozen 9. 5. 1976 v Brně. Mgr., Ph.D., knihovník a literární vědec, bohemista, též autor materiálů Knihovny univerzitního kampusu MU, práce z literární vědy a o elektronických databázích.
Źivotopis V roce 1998 maturoval na Střední odborné škole informačních a knihovnických služeb v Brně v oboru 72-37-6 knihovnické a informační systémy a služby. V letech 1997-2000 průběžně pracoval jako rekatalogizátor v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty MU. V roce 2001 se podílel na katalogizaci elektronických dokumentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a v letech 2002-2003 pracoval jako katalogizátor tištěných a elektronických dokumentů a publikací v Braillově písmu ve Středisku pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům MU v Brně. V letech 2003-2007 působil v Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty MU nejdříve jako katalogizátor, od r. 2005 i jako akvizitér, lektor informačně-vzdělávacích aktivit, pracoval ve výpůjčních službách a koordinoval integraci dílčích knihoven Fyzikální sekce do ústřední knihovny. V roce 2005 absolvoval obory Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství základů společenských věd pro střední školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2007 působí v Knihovně univerzitního kampusu MU, kde do července 2015 byl zástupcem vedoucí knihovny, od srpna 2015 vedoucím knihovny. Kromě vedení knihovny se podílí na informačně-vzdělávacích aktivitách knihovny, zabývá se analytickou činností, uživatelskou podporou v oblasti evaluace a vykazování vědecko-publikační činnosti, EIZ a citováním. V roce 2013 získal titul Ph.D. v oboru Česká literatura na Filozofické fakultě MU v Brně.
V letech 2010, 2011 a 2016 byl řešitelem projektů Rekatalogizace fondů Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (program Ministerstva kultury ČR VISK 5 - Veřejné informační služby knihoven). Je prvním autorem elektronické příručky Metodika tvorby bibliografických citací, která získala Cenu Inforum 2011. - Je též autorem nebo spoluautorem např. těchto publikací: 1. HALÁMKOVÁ, Jana, KRATOCHVÍL, Jiří. Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In: TOMÁŠEK, Jiří (ed). Onkologie: minimum pro praxi. Praha: Axonite, 2015, s. 152-158. ISBN 9788088046011. Autorský podíl: 30 % - 2. KRATOCHVÍL, Jiří. Measuring the impact of information literacy e-learning and in-class courses via pre-tests and post-test at the Faculty of Medicine, Masaryk University. MEFANET Journal, 2014, roč. 2, č. 2, s. 41-50. ISSN 1805-9163. Autorský podíl: 100 % - 3. KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. IT lib, 2014, roč. 18, č. 4, s. 62-66. ISSN 1335-793X. Autorský podíl: 100 % - 4. KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, 2014, roč. 32, č. 2, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi: 10.1108/EL-07-2012-0087 Autorský podíl: 100 %
- 5. KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. The Electronic Library, 2013, roč. 31, č. 1, s. 55-69. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/02640471311299137. Autorský podíl: 100 % 6. KRATOCHVÍL, Jiří, ELIÁŠOVÁ, Věra, MORAVCOVÁ, Ludmila, ANTLOVÁ, Martina, SEJK, Petr a STEHLÍK, Marek. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1. Autorský podíl: 50 % - 7. KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1. Autorský podíl: 100 % 8. KRATOCHVÍL, Jiří, SEJK, Petr, ELIÁŠOVÁ, Věra a STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. Autorský podíl: 40 %
Další info URLJiří Kratochvíl - osobní stránka

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 06 / 000000699.htm ]