NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Valášková, Anna, 1949-
Církevní jméno Čajková, Anna, 1949-
Narození 30. listopadu 1949, Kuželov (okr. Hodonín)
Místo působení Velká nad Veličkou (okr. Hodonín) - Sdružená knihovna (nyní Obecní knihovna) Velká nad Veličkou (1968-2008)
Kuželov (okr. Hodonín) - Obecní knihovna Kuželov (1970-)

Biografická pozn. Narozena 30. 11. 1949 v Kuželově. Knihovnice, nositelka ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2014 a Velkomoravská knihovnice 2015
Źivotopis Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole ve Veselí nad Moravou nastoupila v roce 1968 jako knihovnice do Sdružené knihovny SZK ROH ve Velké nad Veličkou. V roce 1973 absolvovala nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně a zároveň knihovna přešla pod Okresní knihovnu Hodonín pod názvem Sdružená knihovna Velká nad Veličkou. Anna Valášková kladla od začátku důraz na práci s dětmi, několik let fungoval při knihovně Klub mladých čtenářů, který zpracovával různá literární témata a několikrát se umístil v první desítce klubů v rámci celého Československa. Spolupracovala se základními školami ve Velké nad Veličkou a okolních obcích, pro které připravovala besedy se spisovateli, soutěže a literární kvízy a obdržela několik čestných uznání za práci knihovny. Knihovna fungovala též jako středisková knihovna pro sedm napojených obcí a pod jejím vedením se zvýšila úroveň jejich knihoven a rozvíjela se spolupráce se školami. V roce 1993 se zřizovatelem knihovny stala obec Velká nad Veličkou. Knihovna začala nakupovat a zpracovávat knihy sama. V roce 2000 začala Anna Valášková s automatizací knihovny, za pomoci dcery, knihovnice Věry Prachařové, se jí podařilo převést veškerý knižní fond do knihovního systému LANius, čímž se Obecní knihovna Velká nad Veličkou stala třetí automatizovanou knihovnou na okrese Hodonín.
V knihovně zaváděla novinky jako je "pasování čtenářů" a zapojovala knihovnu do celostátních akcí Týden knihoven, Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna a dalších. Služby knihovny hojně využívali studenti, pro které objednávala též knihy přes meziknihovní výpůjční službu. V roce 2008 odešla do důchodu. Za čtyřicet let, kdy v knihovně pracovala, přispěla k rozvoji čtenářských dovedností několika generací a ke kulturnímu rozvoji života místních obyvatel. Spolupracovala s obcí Velká nad Veličkou na folklorních akcích jako jsou Horňácké slavnosti, aj. . - Od roku 1970 současně působila a stále působí (2016) v neprofesionální knihovně v Kuželově (obec má 400 obyvatel, ale knihovnu navštěvují i děti z obcí Malá Vrbka a Hrubá Vrbka, které navštěvují místní školu). Aktivně spolupracuje se základní školou a místními organizacemi jako je dětský klub Skřítek nebo Myslivecký spolek Vojšice. Připravuje besedy, soutěže, literární kvízy a zaměřuje se i na oblast ochrany přírody. V roce 1981 začala vést na Základní škole v Kuželově Klub mladých čtenářů a její výstavka o místním básníku Janu Bělčíkovi se dostala v roce 1981 do celostátního finále v Praze. V roce 2014 byla vydána kniha básní Jana Bělčíka "Můj rodný kraj", kde Anna Valášková recituje některé básně na přiloženém CD. - Knihovna se nachází v prostorách Základní školy v Kuželově, takže děti mohou knihovnu navštěvovat po vyučování.
Kuželovská knihovna se zapojuje do akcí jako je Kniha pro prvňáčka, Týden knihoven, Den dětí, aj. a Anna Valášková zde stále předává lásku ke knihám a jejím mottem je: Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost, nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem. Jejím největším koníčkem, zálibou i posláním je práce v knihovně. - Je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky od samého počátku a kromě toho je též členkou Sboru pro občanské záležitosti v Kuželově.
Medaile a ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2014 (2014)
Velkomoravský knihovník (2015)
Další info URLiSlovácko, 31. 12. 2015

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000711.htm ]