NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ondrášková, Marta, 1947-
Narození 8. ledna 1947, Troskotovice (okr. Brno-venkov)
Místo působení Břeclav (okr. Břeclav) - Okresní kulturní středisko Břeclav (1967-1990)
Břeclav (okr. Břeclav) - Dům kultury ROH Břeclav (nyní Dům kultury Delta Břeclav) (1991-1992)
Břeclav (okr. Břeclav) - Městská knihovna Břeclav (1993-2007)

Biografická pozn. Narozena 8. 1. 1947 v Troskotovicích. Mgr., knihovnice a kulturní pracovnice, ředitelka Městské knihovny Břeclav v letech 1993-2007.
Źivotopis V roce 1967 absolvovala nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně a začala pracovat jako odborná pracovnice pro úsek slovesný v Okresním kulturním středisku Břeclav, kde měla na starosti divadelní knihovnu, ochotnické divadlo, umělecký přednes, literární tvorbu, přehlídky, soutěže a vzdělávání v oboru na okrese Břeclav. Od roku 1981 zde působila též jako vedoucí oddělení zájmové umělecké činnosti. Během působení v Okresním kulturním středisku Břeclav se podílela na organizaci, tvorbě, propagaci a moderování programů 23 ročníků přehlídek ochotnických divadelních souborů okresu Břeclav v Kloboukách u Brna (1968-1990), asi 20 ročníků národopisných slavností "Podluží v písni a tanci" v Tvrdonicích v 70. a 80. letech, asi 10 ročníků národopisných slavností "Kraj beze stínu" v Krumvíři v 80. letech, iniciovala a měla podíl na vytvoření tradice přehlídky cimbálových muzik Slovácka "Hudecké dny Břeclav", které v letech 1984-1992 organizovala, režírovala a moderovala. V Okresním kulturním středisku Břeclav pracovala do jeho zrušení v roce 1990. - V letech 1991-1992 pracovala jako kulturní pracovnice Domu kultury ROH Břeclav, kde se věnovala zajišťování a tvorbě kulturních pořadů v Břeclavi a iniciovala vznik Břeclavských svatováclavských slavností, v letech 1992-2004 vytvářela jejich program v úzké spolupráci s vedením a pracovníky hlavního pořadatele, tj. Města Břeclav, propagovala a moderovala je. - V roce 1995 absolvovala obor kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 1993 až 2007 pracovala jako ředitelka Městské knihovny Břeclav. Měla zásadní podíl na modernizaci služeb knihovny. V knihovně se výrazně zlepšila kultura prostředí pro návštěvníky knihovny, byly zde provedeny stavební úpravy, postupně byla zavedena automatizace a internetizace všech provozů, služby byly rozšířeny o půjčování CD , byla otevřena zvuková knihovna pro handicapované občany a zkvalitněno vzdělávání pro dospělé (např. tříletá akademie třetího věku). Po deseti letech od zrušení okresní knihovny a její transformaci pod novým zřizovatelem, městem Břeclav, se návštěvnost knihovny zvýšila o 80% a v roce 2002 překročila hranici 100 000 návštěvníků. Marta Ondrášková se výrazně podílela na revitalizaci poboček Městské knihovny Břeclav v městských částech Poštorná, Charvátská Nová Ves a Stará Břeclav, kde bylo nutné získat nové prostory a provést stavební úpravy. Zkvalitnění služeb bylo dosaženo též díky automatizaci a internetizaci poboček. V roce 2000 byla po sedmiletém úsilí vedení Městské knihovny Břeclav obnovena její regionální funkce a díky využití zkušeností dlouholetých pracovnic bývalé Okresní knihovny Břeclav zavedena nová spolupráce s obecními úřady a místními knihovnami okresu Břeclav. Marta Ondrášková se průběžně podílela na projektech Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR k modernizaci služeb knihovny, přičemž byly získány dotace v hodnotě téměř 600 000 Kč (asi 1994-2004) a na projektech spojených s regionální funkcí Městské knihovny Břeclav (2000-2007).
V letech 1970-2007 průběžně publikovala články o regionální kultuře v místním tisku (Nový život, Břeclavsko, Moravský jih, místní zpravodaj Radnice) a stále přispívá do časopisu Malovaný kraj články o regionálních osobnostech. Kromě toho je autorkou dalších článků, statí a publikací jako například: "Sto let veřejné knihovny v Břeclavi. In: Město Břeclav. Brno 2001, strany 529-540", je autorkou statí ve sborníku "Primáš Jožka Kobzík ve vzpomínkách a fotografiích 1929-2000. Břeclav 2009. 111 stran" a odpovědnou redaktorkou publikace "Školl, Jaroslav: Představitelé českého národního hnutí v Břeclavi od poloviny 19. do počátku 20. století a v době I. ČSR. Břeclav 1998. 61 stran". - V roce 2002 obdržela Cenu města Břeclavi za významný podíl na rozvoji kultury ve městě a v roce 2007 získala titul Velkomoravský knihovník. Asi od roku 1995 je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V letech 1967-2000 byla členkou národopisného souboru Břeclavan, kde vystupovala jako tanečnice, zpěvačka a konferenciérka a s nímž stále spolupracuje. V letech 1971-1975 byla členkou Divadla poezie Proměna Břeclav, kde působila jako organizační vedoucí a recitátorka. Ve svém volném čase se věnovala regionální kultuře, obzvlášť folkloru, divadlu, hudbě, zpěvu, četbě a poezii.
Medaile a ocenění Cena města Břeclavi (2002)
Velkomoravský knihovník (2007)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000715.htm ]