NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Davidová, Marie, 1952-
Církevní jméno Danielová, Marie, 1952-
Narození 15. května 1952, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Brněnské veletrhy a výstavy, Základní informační středisko (1973-1977)
Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (1978-1980)
Brno (okr. Brno-město) - Státní vědecká knihovna v Brně, Státní technická knihovna (nyní Moravská zemská knihovna v Brně) (1981-1985)
Brno (okr. Brno-město) - Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna (1985-1997)
Brno (okr. Brno-město) - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Knihovnické informační centrum (1997-)

Biografická pozn. Narozena 15. 5. 1952 v Brně. PhDr., knihovnice, vedoucí Knihovnického informačního centra Fakulty stavební VUT v Brně. Práce z oboru.
Źivotopis Po absolvování nástavbového studia na Střední knihovnické škole v Brně začala pracovat v Základním informačním středisku Brněnských veletrhů a výstav, kde působila v letech 1973 -1977 v knihovnických a informačních službách. V letech 1978-1980 pracovala ve výpůjčních službách v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. V letech 1981-1985 se věnovala akvizici a zpracování knihovních fondů ve Státní technické knihovně v Brně (nyní Moravská zemská knihovna v Brně). Od roku 1985 pracovala v Ústřední knihovně Vysokého učení technického v Brně, kde se zabývala akvizicí knihovních fondů a podílela se také na informačním vzdělávání uživatelů. Od roku 1997 je vedoucí Knihovnického informačního centra Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. - V roce 2003 absolvovala obor Vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2007 získala titul PhDr. na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze. - Byla hlavní řešitelkou projektů z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ): Integrace a zpracování knihovních fondů (FRVŠ 1096/1999, TO E), Katalogizace knihovních fondů v mezinárodních standardech (FRVŠ 1537/2000, TO E), Rozšíření informačního centra FAST (FRVŠ 230864/2003, TO E) a Automatizovaný systém knihovních služeb (FRVŠ 2511/2005, TO A/d).
V letech 2005-2008 byla členkou komise Tematického okruhu E (Vysokoškolské knihovny) Fondu rozvoje vysokých škol a v letech 2009-2011 působila jako předsedkyně komise Tematického okruhu E (Vysokoškolské knihovny) Fondu rozvoje vysokých škol. Spoluúčastnila se na řešení projektů Fakulty stavební VUT v Brně: Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, ESF, CZ.04.1.03/3,2,15,2/0292 (ukončeno 2008) a CEPRI - Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů, OPVK ESF, CZ 1.07/2.2.00/28.0301 (ukončeno 2015). - Je autorkou mj. těchto článků a statí: DAVIDOVÁ, Marie. Knihovnické informační centrum. In: Kořenská, Marta a Pazdera, Luboš (eds.). XII. mezinárodní vědecká konference: u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno: 20.-22. duben 2009. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-641-6, DAVIDOVÁ, Marie. Vzdělávání uživatelů Knihovnického informačního centra FAST VUT v Brně. In: Informační gramotnost : sborník příspěvků z konference, konané dne 22. a 23. 11. 2006 v MZK a KIC. Brno : MZK, 2007, s. 126-130. ISBN 978-80-7051-172-5, DAVIDOVÁ, Marie. Změny v knihovnických procesech a službách vysokoškolských knihoven. Události na VUT v Brně, 2005, č. 2, s. 20 -21. ISSN 1211-4421, DAVIDOVÁ, Marie. Historie knihoven. Události na VUT v Brně, 2004, č. 6, s. 18-19, ISSN 1211-4421
DAVIDOVÁ, Marie. Knihovnické a informační služby Fakultní knihovny a studoven FAST VUT v Brně. In: Sborník příspěvků z celostátní porady vysokoškolských knihoven 2000. [online] [cit.2002-02-10], DAVIDOVÁ, Marie. Fakultní knihovna a studovny FAST VUT v Brně. In: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně : historie a současnost. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1999, s. 159-164. ISBN 80-214-1449-9. - Marie Davidová je členkou Sdružení knihovnických a informačních pracovníků, Sdružení knihoven ČR a Asociace knihoven vysokých škol ČR. Ve svém volném čase se věnuje sportu, literatuře, kultuře, filmu a divadlu, cestování a přírodě.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000721.htm ]