NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Horejsková, Miroslava, 1949-
Církevní jméno Ostrá, Miroslava, 1949-
Narození 2. srpna 1949, Nové Město na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (1968-2008)
Moravany (okr. Brno-venkov) - Obecní knihovna Moravany (2010-)

Biografická pozn. Narozena 2. 8. 1949 v Novém Městě na Moravě. Knihovnice a dlouholetá vedoucí Hudební knihovny v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, též muzikologické práce.
Źivotopis Po maturitě na Střední knihovnické škole v Brně (1964-1968) nastoupila do Knihovny Jiřího Mahena jako knihovnice v oddělení dospívající mládeže. Byla pověřena akvizicí a katalogizací zvukových nosičů, notových materiálů, knih o hudbě a přípravou a realizací vzdělávacích pořadů o hudbě pro základní školy, později též pro střední školy a gymnázia. Z hudebního úseku se postupně stala samostatná a prostorově oddělená Hudební knihovna KJM, kde se stala vedoucí v roce 1994 a vedla ji až do svého odchodu do důchodu v roce 2008. Po provedené automatizaci se Hudební knihovna rozdělila na úsek zpracování fondů a úsek výpůjčních služeb populární a vážné hudby. V roce 1997 bylo k Hudební knihovně KJM připojeno Malé divadlo hudby, nabízející přednášky muzikologů, skladatelů a koncerty mladých talentů. Hudební knihovna tak nabízela nejen rozsáhlé a kvalitní sbírky hudebních fondů, ale také přednášky pro školy a širokou veřejnost (130 akcí ročně). Od roku 2003 byly v Hudební knihovně KJM každým rokem realizovány vzdělávací semináře o hudbě a knihovnictví, hojně navštěvované knihovníky hudebních oddělení České republiky. Díky své bohaté činnosti se Hudební knihovna KJM dostala na přední pozice mezi hudebními knihovnami v celorepublikovém měřítku. Pro významnou hudebně vzdělávací činnost byla Knihovna Jiřího Mahena nominována v roce 2006 na ocenění Knihovna roku. - V roce 2008 získala Miroslava Horejsková ocenění Velkomoravský knihovník.
Po odchodu do důchodu se v roce 2010 ujala neprofesionální Obecní knihovny v Moravanech u Brna, kde provedla automatizaci evidence knihovních fondů a výpůjčního protokolu. Po přestěhování z nevyhovujících prostor do nové, komorní knihovny s moderním interiérem rozvinula spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Moravanech, rozšířila půjčovní dobu a nad její rámec realizuje dvakrát měsíčně tzv. Čtení knih pro děti - povídání o autorech a čtení knihy, na kterém se podílejí i děti. Obecní knihovna v Moravanech získala v roce 2013 Ocenění na 3. ročníku Slavnostního setkání knihoven v Moravské zemské knihovně v Brně. Knihovna se stala centrem setkávání, kde tráví svůj volný čas většinou děti z prvního stupně ZŠ a malé děti s maminkami. 45% registrovaných uživatelů tvoří děti do 15 let. - Miroslava Horejsková přispívá do místních Moravanských listů s informacemi o novinkách a aktivitách v knihovně. Již v dřívější době publikovala a stále publikuje články v odborných knihovnických časopisech a sbornících, např.: Horejsková, Miroslava. Rekonstrukce a automatizace Hudební knihovny. Duha, 1995, č. 2 nebo Horejsková, Miroslava. Akvizice zvukových dokumentů v Hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2004, č. 1 a je též spoluautorkou zvukového sborníku Kučera,Tomáš - Jurášková, Zuzana - Horejsková, Miroslava. Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu. Brno: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Hudební knihovna, 2006, který je záznamem vzdělávacích seminářů pořádaných v Hudební knihovně KJM v roce 2006.
Miroslava Horejsková je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a v letech 1998-2008 působila jako místopředsedkyně České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (IAML). - Ve svém volném čase se zajímá o hudbu, literaturu, malování, film a a divadlo a věnuje se zahradničení a turistice.
Medaile a ocenění Velkomoravský knihovník (2008)
Ocenění na 3. ročníku Slavnostního setkání knihoven v MZK v Brně (Obecní knihovna Moravany) (2013)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000733.htm ]