NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kubíček, Tomáš, 1966-
Odkaz. forma Kubicek, Tomas, 1966-
Narození 28. srpna 1966, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Moravská zemská knihovna (2014-)

Biografická pozn. Narozen 28. 8. 1966 v Brně. Prof. PhDr., PhD., literární vědec, historik a knihovník, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, autor publikací z oboru.
Źivotopis V roce 1991 absolvoval magisterské studium bohemistiky a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 1999 získal na téže škole titul PhD. V roce 2005 získal titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2008 se zde stal docentem. V roce 2013 se stal profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. - V letech 1991-1996 pracoval v Moravském zemském muzeu v Brně, nejdříve jako odborný pracovník, od roku 1994 jako zástupce vedoucího literárního oddělení Moravského zemského muzea. V letech 1996-2007 působil v Ústavu české literatury Akademie věd ČR, zprvu jako odborný pracovník, v letech 2000-2014 jako vědecký pracovník, v letech 1999-2003 jako vedoucí pracoviště Ústavu české literatury AV ČR v Brně a v letech 2003-2007 jako vedoucí oddělení teorie prózy a zároveň zástupce ředitele Ústavu české literatury Akademie věd ČR. - V letech 2003-2010 vyučoval jako odborný asistent a později docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2008 vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2013 jako profesor). V letech 2011-2014 působil jako vedoucí Katedry bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. - Od roku 2014 je ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně. - Od téhož roku je členem Ústřední knihovnické rady, od roku 2015 je členem redakční rady časopisu DUHA a od roku 2016 je členem redakční rady časopisu ProInflow. Od roku 2016 působí jako místopředseda Rady Národní knihovny ČR.
V letech 2004-2006 působil jako vedoucí řešitelského týmu grantového projektu GAČR: Problémy teorie vyprávění. V roce 2006 (březen - červen) získal stipendium pro vědeckou výzkumnou činnost udělené CERES University of Toronto, Canada. V letech 2007-2009 mu byl udělen grant GAČR: Felix Vodička a strukturalismus v literární vědě a v letech 2011-2013 další grant na monografii o Janu Čepovi. Na léta 2016-2018 mu byl udělen grant GAČR: Tradicionalistická publicistika v kontextu první republiky. - Od roku 2002 působí jako externí spolupracovník Forschergruppe Narratologie, Universität Hamburg, v letech 2004-2007 byl vedoucím projektu ediční řady Theoretica, od roku 2007 je členem Pražského lingvistického kroužku, v letech 2007-2011 působil jako předseda rady České knihovny, v letech 2007-2008 byl členem literární rady Ministerstva kultury ČR, v letech 2008-2011 byl členem vedení European Narratology Network, v letech 2008-2013 byl členem dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, od roku 2008 je vedoucím ediční rady edice Knihovna možných světů nakladatelství Academia, od roku 2011 je spolupracovníkem Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) a také členem oborové rady doktorského studia Dějin novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v letech 2011-2014 působil jako předseda oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2014 je zde členem oborové rady.
V letech 2011-2014 byl členem poroty Ceny Jiřího Ortena a v letech 2011-2015 členem redakce časopisu Bohemica Olomucensia, od roku 2012 je členem oborové rady doktorského studia Teorie literatury Ústavu české literatury AV ČR a Literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2013-2014 působil jako člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v letech 2013-2015 jako člen hodnotícího panelu „Písemnictví“ Grantové agentury České republiky. Od roku 2014 je členem vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od roku 2015 členem poroty Cena Jaroslava Seiferta, od roku 2016 členem komise pro podporu překladu české literatury, členem poroty Evropské ceny za literaturu (předseda komise) a členem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. - Ve svém volném čase se věnuje cyklistice, jachtingu, literatuře, filmu a hudbě.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000743.htm ]