NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ondrušková, Šárka, 1978-
Církevní jméno Bémová, Šárka, 1978-
Narození 15. července 1978, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Knihovna Jiřího Mahena (1996-2005, 2012-)
Jinačovice (okr. Brno-venkov) - Obecní knihovna Jinačovice (2001-)

Biografická pozn. Narozena 15. 7. 1978 v Brně. Knihovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Obecní knihovny Jinačovice.
Źivotopis V roce 1996 maturovala na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně a v témže roce nastoupila jako knihovnice do Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde do roku 2005 pracovala v Hudební knihovně. V letech 2005-2012 byla na mateřské dovolené, v roce 2012 začala pracovat v dětské knihovně Knihovny Jiřího Mahena a v letech 2014-2018 pracovala na pobočce v Brně-Řečkovicích. Od roku 2018 působí jako vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Medlánkách. Pod jejím vedením získala pobočka Medlánky ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 a TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020. Souběžně se svou prací začala v roce 2001 pracovat v Místní knihovně Jinačovice (která v roce 2003 změnila název na Obecní knihovnu Jinačovice), za kterou absolvovala tři e-learningové kurzy v Moravské zemské knihovně v Brně, zakončené certifikátem: Knihovnický kurz (2014), kurz Služby knihoven (2015) a kurz Digitalizace v knihovnách (2016). V roce 2007 přešla Obecní knihovna Jinačovice z klasického sáčkového půjčování do automatizovaného systému Clavius. Šárka Ondrušková zkatalogizovala během roku celý fond knihovny (asi 3.500 knih). Během května 2015 byl uveden do provozu regionální knihovnický systém Clavius REKS, jehož správa spadá pod Městskou knihovnu v Kuřimi, díky níž má Obecní knihovna Jinačovice každý rok kvalitní a rozsáhlý Výměnný fond.
V letech 2003-2007 zorganizovala za Obecní knihovnu Jinačovice tři divadelní představení pro děti a dvě pro dospělé a v letech 2003-2005 proběhlo v knihovně pět koncertů zpěváka Pavla Helana. Obecní knihovna Jinačovice také nabízela a pořádala besedy, a to v MŠ Jinačovice, v MŠ a ZŠ Hudcova (Brno-Medlánky), v MŠ Gabriely Preissové (Brno-Žabovřesky) a v MŠ Plovdivská (Brno-Žabovřesky). Dvakrát uspořádala slavnostní pasování prvňáčků pro děti ze ZŠ Rozdrojovice. V roce 2005 se uskutečnilo 12 besed na téma „Nenechte si ubližovat“, které seznamovaly děti s řešením složitých či krizových životních situací. Od roku 2007 probíhají v Obecní knihovně Jinačovice v nepravidelných intervalech kreativní dílničky pro děti i jejich rodiče (do konce roku 2016 proběhlo 80 dílniček). - Šárka Ondrušková pro Obec Jinačovice kompletně zpracovala místní naučnou stezku Koryta-Senářov, která se snaží seznámit občany s nejbližším okolím obce a vytvořit pro ně vycházkové trasy a k tomu začala pořádat tzv. populárně-naučné stezky - organizované výlety po obci a nejbližším okolí s naučným a zábavným programem pro děti i dospělé a také motorizované stezky do okolí 20 kilometrů kolem Jinačovic. Celkem bylo uspořádáno 12 populárně-naučných stezek v letech 2011-2016.
Tyto stezky byly prezentovány na Cestovatelském semináři 29. 5. 2013 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. V letech 2004-2012 uspořádala Obecní knihovna Jinačovice 7 Nocí s Andersenem a v roce 2013 akci Dobrodružství v knihovně, kromě toho probíhají soutěže pro děti přes internet a tematické výstavy knih. V knihovně se nepravidelně konají akce jako je malování na chodníku, vánoční besídky, celoprázdninová soutěž „Po stopách Harryho Pottera“, cestopisné přednášky a křty knížek. - Od roku 2009 se knihovna zabývá také organizováním charitativních akcí jako je sběr plyšáků do azylových domů, popáleninových center nebo do dětské nemocnice, šití čepiček a usínáčků pro nedonošené děti, výroba sluníček pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, sbírka víček, sbírka pohlednic, sbírka hraček, kojeneckých potřeb nebo sbírka knih pro několik konkrétních dětí ze sociálně slabých rodin. Od roku 2012 je Obecní knihovna Jinačovice nedílnou součástí akce “Rozsvěcení vánočního stromku”, kterou pořádá Obec Jinačovice ve spolupráci s místní MŠ a folklórním souborem Trnůvka, kdy je vše zakončeno velkou dílničkou pro všechny zájemce. - Ve spolupráci s dětmi začal vycházet časopis Knihovníček, v letech 2004-2009 nejdříve jen v tištěné podobě a od ledna 2007 i v elektronické verzi, celkem vyšlo 72 čísel během šesti let.
Od září 2011 vychází nepravidelně Knihovnický občasník, pouze v elektronické podobě (v roce 2016 vyšlo jeho 23. číslo). - Šárka Ondrušková pravidelně přispívá do místního Zpravodaje Jinačovic (od roku 2013), přispívala do regionálního zpravodaje pro severní Brněnsko NaDohled a nepravidelně píše články o knihovně do Duhy a do kuřimské Zlobice (od roku 2003), jako například: Ondrušková, Šárka: Obecní knihovna Jinačovice : ohlédnutí za úspěšným rokem 2008. Zlobice : noviny pro Kuřim a okolí. Ročník 16, 2009, číslo 2. - Ondrušková, Šárka: Jinačovská knihovna zase trochu jinak… : tentokrát pomáháme dětem v nemocnicích a azylových domech. Zlobice : noviny pro Kuřim a okolí. Ročník 16, 2009, číslo 12. - Ondrušková, Šárka: Vyhodnocení projektu populárně-naučných stezek v jinačovské knihovně. Zlobice : noviny pro Kuřim a okolí. Ročník 19, 2012, číslo 9. - Ondrušková, Šárka: Ohlédnutí knihovnice za jedenáctiletým působením v jinačovské knihovně. Zlobice : noviny pro Kuřim a okolí. Ročník 19, 2012, číslo 10. - Ondrušková, Šárka: Dva roky na cestách, ... aneb populárně-naučné stezky v Jinačovicích a okolí. Zlobice : noviny pro Kuřim a okolí. Ročník 21, 2014, číslo 1. - Ondrušková, Šárka - Buršík, Jaroslav: Jaroslav Jebáček, hrdina ze sousední vesnice. Zlobice : noviny pro Kuřim a okolí. Ročník 23, 2016, číslo 2.
Při příležitosti předání ceny Knihovna roku 2008 obdržela Obecní knihovna Jinačovice Čestné uznání za aktivní zapojení knihovny do života obce a kvalitní webové stránky. Za organizaci populárně-naučných stezek byla Obecní knihovna Jinačovice nominována na Knihovnu roku 2013 v kategorii „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“. - Šárka Ondrušková pořádá různé charitativní akce a sbírky v Obecní knihovně Jinačovice i mimo ni a 12. 8. 2011 uspořádala v Brně na Moravském náměstí pietní akt k uctění památky tragicky zesnulé spisovatelky Simony Monyové. - Jejím největším koníčkem je práce v Obecní knihovně Jinačovice, včetně katalogizování knih a časopisů, které může v regionálním knihovním systému Clavius REKS katalogizovat z domova. Kromě toho je ráda s dětmi, dělá s nimi výlety do přírody, jezdí na klasické i elektrické koloběžce, ráda čte a provozuje různé rukodělné činnosti jako jsou malba na hedvábí, výroba šperků a další výtvarné techniky. Za svoji aktivní činnost byla starostou obce Jinačovice nominována na ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2020, kde se umístila na pomyslném druhém místě.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti předání ceny Knihovna roku 2008 (2008)
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 (2021)
TOP komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 (2021)
Další info URLDuha, 2016, číslo 4 (Šárka Ondrušková)
URLDuha, 2021, číslo 2 (Moravská zemská knihovna a Jihomoravský kraj ocenily nejlepší komunitní knihovny a Knihovnickou osobnost Jihomoravského kraje)
URLŠárka Ondrušková

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000744.htm ]