NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šuláková, Ludislava, 1946-
Církevní jméno Zídková, Ludislava, 1946-
Narození 4. července 1946, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Břeclav (okr. Břeclav) - Okresní knihovna Břeclav (nyní Městská knihovna Břeclav) (1970-1984)
Břeclav (okr. Břeclav) - Okresní národní výbor, odbor kultury (1984-1990)
Mikulov (okr. Břeclav) - Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově (1991-2012)

Biografická pozn. Narozena 4. 7. 1946 v Brně. PhDr., archivářka, historička, knihovnice a kulturní pracovnice, zabývá se regionálními dějinami.
Źivotopis V roce 1969 absolvovala obor Archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V letech 1969-1970 pracovala v dokumentaci redakce deníku Rovnost v Brně. V letech 1970-1984 působila jako ředitelka Okresní knihovny Břeclav, kde se jí podařilo soustředit všechna oddělení do jedné budovy, prosadit přístavbu knihovny a zrekonstruovat budovu stávající (1976-1979), otevřít oddělení politické literatury ve studovně a v jeho rámci se zaměřit na budování fondu regionální literatury s bohatou ediční činností, otevřít oddělení hudební spolu s oddělením pro dospívající mládež (které bylo dosti navštěvované, zvláště při besedách s Michaelem Žantovským, Radkem Johnem, Liborem Dvořákem, Pavlem Kasíkem a dalšími), provést centralizaci a racionalizaci opakujících se knihovnických operací a převzít pracovníky místních a městských lidových knihoven. V rámci tohoto systému se Okresní knihovna Břeclav stala centrem knihovnických služeb, bibliografické a informační činnosti a meziknihovní výpůjční služby okresu Břeclav. Zintenzivnila se také práce s dobrovolnými knihovníky a to většinou úspěšným řešením prostorových a interiérových problémů, ale i odborných prací, což se potom odrazilo na počtu cen udělených v rámci celostátní soutěže BVLK. V roce 1980 získala Okresní knihovna Břeclav titul Vzorná lidová knihovna.
Ludislava Šuláková získala v roce 1979 titul PhDr. v oboru československé dějiny, v roce 1982 absolvovala odbornou stáž Ministerstva kultury ČSR v Německé demokratické republice a v roce 1984 na Kubě. Působila též jako členka komisí soutěže BVLK. - V letech 1984-1990 byla vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru Břeclav. V letech 1991-2012 pracovala jako vedoucí odborná archivářka ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově, kde působila také jako správkyně odborné knihovny. - Je autorkou mnoha článků, statí, publikací a přednášek o regionální historii, školství a kultuře a také bibliografií, např.: Výběrová bibliografie Podivína. In: Podivín, 1997, s. 520-528, Výběrová bibliografie Klobouky. In: Klobouky, 1998, s. 467-476, Příspěvek k dějinám základního břeclavského školství. In: Město Břeclav. Břeclav 2001, s. 339-361, Příspěvek k dějinám břeclavského vyššího a odborného školství. In: Město Břeclav. Břeclav 2001, s. 366-378, Der Südmährer Geislingen an der Steige (bibliografie). In: RegioM 2000-2001, s. 158-170, Břeclav : bibliografie k dějinám moravského vinařství. Brno, 2004 (spolu s E. Kordiovským), Jožka Severin. RegioM, 2005, s. 140-149, Břeclavan. RegioM, 2009, s. 167-214, Hustopečské spolky. Jižní Morava 2011: vlastivědný časopis, 2011, 47(50), s. 83-91, Základní bibliografie k dějinám Mikulova. In: Mikulov. Praha, Historický ústav, 2012 a dalších. - Ve svém volném čase aktivně sportuje, čte knihy, poslouchá hudbu, chodí do divadla a věnuje se cizím jazykům.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000750.htm ]