NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Severová, Jitka, 1953-
Církevní jméno Juračková, Jitka, 1953-
Narození 10. listopadu 1953, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Lysice (okr. Blansko) - Obecní knihovna Lysice (nyní Knihovna městyse Lysic) (1975-2016)

Biografická pozn. Narozena 10. 11. 1953 v Brně. Knihovnice Knihovny městyse Lysic.
Źivotopis V roce 1973 maturovala na gymnáziu v Brně a v roce 1975 absolvovala dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně. V témže roce nastoupila jako knihovnice do Střediskové knihovny v Lysicích, v jejímž metodickém obvodě se nacházelo 14 knihoven. Dvakrát ročně pořádala aktivy pro dobrovolné knihovníky, pomáhala jim se zpracováním knih a vedením statistiky a budovala pro ně výměnný fond. V roce 1982 se 9 knihoven stalo pobočkami Střediskové knihovny Lysice. V roce 1992 přešly všechny dobrovolné knihovny pod obecní úřady. V roce 1993 se zřizovatelem knihovny v Lysicích stala obec. Obecní knihovna Lysice začala s automatizací v roce 1995, jako první na okrese Blansko, nejprve v programu MAKS a od roku 2003 v programu Clavius. Program Clavius spolu s novým počítačem, tiskárnou a čtečkou čárových kódů získala knihovna z dotace Ministerstva kultury ČR. Od roku 2001 mají čtenáři k dispozici veřejný internet. - Jitka Severová se snažila též o zlepšení prostředí v knihovně, které bylo zastaralé a nevyhovující. Byly zakoupeny nové regály, osvětlení, stolky, sedačky, byla položena nová podlahová krytina a stará kamna byla nahrazena ústředním topením. Pokud jde o práci se čtenářem, od začátku se zaměřila na práci s dětmi a mládeží, připravovala pro ně besedy se spisovateli a ilustrátory (např. s Adolfem Dudkem, Jiřím Žáčkem nebo Markétou Zinnerovou), soutěže a literární kvízy. Obecní knihovna Lysice má velice dobrou spolupráci s místní základní školou a mateřskou školou.
V budově knihovny je výstavní síň, kde knihovna pravidelně pořádá různé výstavy, výtvarné a tvořivé dílny. Neodmyslitelnou součástí činnosti knihovny jsou také besedy pro dospělé čtenáře, k nejoblíbenějším tématům patří cestovatelství a zahrádkářství. Obecní knihovna Lysice se aktivně zapojuje do celostátních akcí jako je Týden knihoven, Březen - měsíc knihy nebo Noc s Andersenem a také využívá možnosti půjčování souboru knih z regionu. Jitka Severová v knihovně zavedla též "pasování prvňáčků na čtenáře". Knihovna je členem Klubu dětských knihoven a je zapojena do projektu "Kde končí svět". Několikrát byly soutěžící děti pasovány na rytíře v Národní knihovně ČR v Praze v Klementinu. - Obecní knihovna Lysice je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. - Knihovna se aktivně zapojuje do regionálních projektů (např. Haló, haló, tady Večerníček nebo Šnek Krasík) a spolupracuje s Klubem seniorů a s mateřským centrem Jablíčko v Lysicích. Služeb knihovny hojně využívají studenti, obzvlášť meziknihovní výpůjční služby. - V roce 2006 obdržela Obecní knihovna Lysice Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v soutěži Vesnice roku a ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků. - Jitka Severová odešla 1. 7. 2016 do důchodu a v témže roce byla nominována na ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2016. Mezi její záliby patří četba, zahrada (bonsaje), příroda, cestování a setkávání s lidmi.
Medaile a ocenění Diplom za vzorné vedení obecní knihovny v soutěži Vesnice roku (2006)
nominace na udělení ceny Knihovna roku 2006 (2006)
nominace na ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2016 (2016)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000751.htm ]