NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Skolková, Olga, 1932-
Církevní jméno Pochová, Olga, 1932-
Narození 4. listopadu 1932, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1992)

Biografická pozn. Narozena 4. 11. 1932 v Praze. Promovaná knihovnice, autorka článků z oboru.
Źivotopis Dne 4. listopadu 1932 se sice v Praze narodila, ale až do ledna 1948 žila v Berouně, protože tam její otec působil jako ředitel městské knihovny. Po maturitě na gymnáziu v Praze na Strossmayerově náměstí studovala obor čeština a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1956 obhájila diplomovou práci Bibliografické kartotéky v lidových knihovnách a získala titul prom. fil., později změněný na Mgr. Po ukončení studia nastoupila v říjnu 1956 do Národní a universitní knihovny, kde zpočátku pracovala v akcesu, a v roce 1957 přešla do oddělení jmenného a věcného zpracování. V letech 1969 až 1970 oddělení vedla a opustila je až v roce 1992. Už během studií přispívala do armádního časopisu Knihovník. Od roku 1976 byla členkou komise pro věcnou katalogizaci, po řadu let se podílela na revizi záznamů článkové bibliografie 19. století organizované Ústavem pro českou literaturu (Praha). Příležitostně poskytovala konzultace o životě a díle svého otce PhDr. Josefa Pocha. V letech 1968 až 1970 byla Olga Skolková členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Mimo obor knihovnictví patří k jejím zájmům literatura, příležitostně spolupracovala i s literární redakcí Českého rozhlasu. Její publikační činnost ilustrují články vydané v odborném tisku, např. Bibliofilie a jejich zpracování v Universitní knihovně. In: Ročenka Universitní knihovny v Praze 1959. Praha: SPN, 1961, s. 52–56 K životnímu jubileu soudružky Vlasty Netrvalové. In: Ročenka Státní knihovny ČSR 1979–1980. Praha: Státní knihovna ČSR, 1983, s. 262 Zkrácené vydání Mezinárodního desetinného třídění v češtině. Národní knihovna. 1994, roč. 5, č. 2, s. 177.
O práci komise pro věcnou katalogizaci. Zpravodaj Státní knihovny ČSR. 1977, roč. 15, č. 5, s. 27–28. Publikováno pod šifrou Sk Z činnosti komise pro věcné katalogy v ČSR. Zpravodaj Státní knihovny ČSR. 1977, roč. 15, č. 6, s. 17. Publikováno pod šifrou Sk.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)
Zasloužilý pracovník Státní knihovny ČSR (1985)
Další info URLWikisofia (Rozhovor s Olgou Skolkovou)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000756.htm ]