NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Škoulová, Jaroslava, 1948-
Církevní jméno Vavrušková, Jaroslava, 1948-
Narození 30. července 1948, Kyjov (okr. Hodonín)
Místo působení Kyjov (okr. Hodonín) - Městská knihovna Kyjov (1967-2010)

Biografická pozn. Narozena 30. 7. 1948 v Kyjově. Knihovnice, ředitelka Městské knihovny Kyjov v letech 1985 až 2010, nositelka ocenění Velkomoravský knihovník 2009.
Źivotopis V roce 1967 ukončila maturitou čtyřleté studium na Střední knihovnické škole v Brně. Během studia se vyhranily její humanitní zájmy o literaturu, hudbu, umění a veškeré kulturní dění. - 1. 9. 1967 nastoupila do Městské lidové knihovny v Kyjově jako odborná knihovnice do dětského oddělení, kde pracovala s dětmi různého věku, od předškolního až po dospívající mládež a kromě toho měla na starosti též metodickou činnost. Práci přerušila jen na půl roku odchodem na mateřskou dovolenou. V knihovně vedla recitační kroužek a Klub mladých čtenářů. - 1. 7. 1979 získala funkci odborný knihovník - specialista a během své práce získala spoustu zkušeností a informací v kulturní práci s mládeží i dospělými a to nejen při půjčování knih, ale též v pořádání literárních a tematických besed a přednášek. V rámci střediskové činnosti metodicky řídila a pomáhala místním knihovnám v jednotlivých obcích. - 1. 4. 1985 se stala vedoucí Městské knihovny v Kyjově. V letech 1985-1988 koordinovala výstavbu nové třípodlažní budovy, která byla stavěna v akci Z a investorem byl tehdejší Městský národní výbor v Kyjově. Provoz v nové budově knihovny byl zahájen v září 1988 a poskytl možnost rozšíření knihovnické a kulturní práce přímo v prostorách knihovny.
Městská knihovna v Kyjově měla v té době samostatné oddělení pro děti a mládež do 15 let, půjčovnu pro dospělé, čítárnu, studovnu a přednáškový sál. Další prostory byly pronajímány. Na základě požadavků návštěvníků knihovny byly nabízeny přednášky, výstavy a exkurze s bibliografickou gramotností. Byly realizovány besedy se spisovateli, tematické besedy a přednášky pro děti a mládež a pro dospělé z oblasti výživy a zdraví, zdravého životního stylu, zdravotnictví, psychologie, o bylinkách, přírodě, ekologii, historii, cestování, náboženství, aj. - Začala se též rozšiřovat spolupráce s různými kulturními organizacemi v Kyjově (kino Panorama, Městské kulturní středisko, Vlastivědné muzeum), s mateřskými a základními školami, s gymnáziem a se středními odbornými školami a učilišti. - V roce 1991 otevřela Městská knihovna v Kyjově oddělení pro nevidomé a slabozraké a zahájila tím spolupráci s Místní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově. V samostatné místnosti byla zřízena knihovna pro nevidomé a slabozraké s časopisy a knihami v Braillově písmu. V následujících letech byla rozšířena spolupráce s dalšími handicapovanými občany, např. s roztroušenou sklerózou, s nedoslýchavými a také s ústavem pro mentálně postižené.
Městská knihovna v Kyjově své služby neustále rozšiřuje, realizuje pořady a přednášky a půjčuje knihy a časopisy pro klienty Charity, Domova pro seniory a Pečovatelskou službu přímo v jejich prostorách. - Knihovna se též aktivně zapojila do automatizace knihoven. V roce 2000 získala dva granty z Ministerstva kultury ČR na rozšíření elektronických a informačních služeb a na dva programy pro nevidomé a slabozraké. Městská knihovna v Kyjově je ve všech odděleních plně automatizovaná a využívá speciální knihovnické programy. - Jaroslava Škoulová se v roce 1990 stala členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), kde několik let pracovala v regionálním výboru. Aktivně se účastnila Kolegia městských knihoven jako statutární zástupkyně Městské knihovny Kyjov a pro členství v Kolegiu získala téměř všechny městské knihovny okresu Hodonín, takže si zde mohly předávat zkušenosti a informace z oblasti knihovnické a kulturní práce regionu. V roce 2009 získala ocenění Velkomoravský knihovník. - 31. 12. 2010 odešla do důchodu, takže věnovala práci v Městské knihovně Kyjov 43 let. V roce 2011 jí bylo uděleno písemné poděkování za dlouholetou práci v knihovnictví od Městské knihovny Hodonín při příležitosti 90 let od jejího založení.
I v důchodu udržuje Jaroslava Škoulová kontakty s Městskou knihovnou v Kyjově, setkává se bývalými kolegyněmi, chodí si půjčovat knihy a zúčastňuje se akcí knihovny, včetně akcí zrakově postižených a slabozrakých. Její zájmy jsou rozsáhlé, je společenská, má ráda dobré lidi kolem sebe, zvláště dobré přátele. Má ráda literaturu, umění, historii, turistiku, přírodu, výlety nejen na hrady a zámky, navštěvuje vernisáže výstav výtvarného umění v kyjovských galeriích, koncerty (nejen vážné hudby, má ráda jazz a cimbálovou hudbu), chodí též do divadla a do kina, ale nejvíce času tráví se svou rodinou.
Medaile a ocenění Velkomoravský knihovník (2009)
písemné poděkování za dlouholetou práci v knihovnictví od Městské knihovny Hodonín (2011)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000758.htm ]