NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bartl, Zdeněk, 1954-
Narození 22. ledna 1954, Šternberk (okr. Olomouc)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Státní vědecká knihovna (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1980-1981)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1986-1990)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro soudobé dějiny ČSAV (1990-1992)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1993-1995)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR (1995-)

Biografická pozn. Narozen 22. 1. 1954 ve Šternberku. PhDr. Knihovník Národní knihovny ČR, publikační činnost z oboru v časopisech, články o problematice historických fondů a další práce o souborech autorit.
Źivotopis Studoval mezi lety 1974 až 1978 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedru knihovnictví a vědeckých informací. Svou profesní dráhu začal v roce 1980 jako knihovník v SVK v Olomouci. V roce 1981 nastoupil do Krajského vlastivědného muzea v Olomouci na pozici archiváře, po roce byl však z politických důvodů propuštěn. V období let 1983-1986 pracoval na výstavišti Flora Olomouc. Ke knihovnickému oboru se vrátil v roce 1986, kdy nastoupil jako vedoucí výpůjčního protokolu do knihovny Národního muzea v Praze. Mezi lety 1990-1992 byl vedoucím knihovny Ústavu pro soudobé dějiny Československé Akademie věd, kde za jeho vedení proběhla implementace systému pro elektronickou katalogizaci dokumentů CDS/ISIS MAKS. Tento systém byl zaveden i za jeho působení v knihovně Památníku národního písemnictví v Praze, kde byl v období let 1993 až 1996 zaměstnán jako vedoucí knihovny. V roce 1995 přešel do Národní knihovny ČR, kde z počátku pracoval jako samostatný pracovník na koncepci národních autorit. Od roku 1997 působí v oddělení Národních jmenných autorit na pozici vedoucího. Je hlavním řešitelem a odborným garantem celostátního projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“, spoluřešitelem v projektech „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“ a „Tisky 16. Století v zámeckých knihovnách České republiky“. V publikační i přednáškové činnosti se věnuje zejména tématu národních autorit a jejich správnému zpracování. Je spoluautorem české verze katalogizačních pravidel RDA.
Aktivně se účastní domácích i zahraničních konferencí, opakovaně např. prezentuje na konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, publikuje v odborných knihovnických časopisech. Působí jako lektor knihovnických kurzů v oblasti jmenných autorit a v rekvalifikačních kurzech pořádaných NK ČR. Mezi jeho zájmy patří horská turistika, lyžování, cyklistika, moravská lidová hudba, literatura, duchovní rozvoj či permakultura.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000780.htm ]