NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Müller, Willibald, 1845-1919
Narození 9. března 1845, Vlčice (okr. Jeseník)
Úmrtí 8. prosince 1919, Jeseník (okr. Jeseník)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Studijní knihovna (nyní Vědecká knihovna v Olomouci) (1879-1915)

Biografická pozn. Narozen 9.3.1845 ve Vlčici (okres Jeseník), zemřel 8.12.1919 v Jeseníku. Knihovník a spisovatel, ředitel Universitní knihovny v Olomouci.
Źivotopis Po ukončení obecné školy pokračoval ve studiu na piaristické škole v Bílé Vodě. Poté ve studiu pokračoval na gymnáziu. V roce 1864 studoval teologii, po roce studia ale teologickou fakultu v Olomouci opustil, aby nakonec vystudoval filozofii na Vídeňské, posléze na Pražské univerzitě. Během studia v Praze si vydělával jako soukromý učitel. Od roku 1873 pracoval jako novinář v Olomouci. V roce 1879 byl jmenován skriptorem Studijní knihovny v Olomouci, od listopadu roku 1892 již zastával funkci kustoda. Jako kustod a později ředitel Studijní knihovny v Olomouci se pokusil vybudovat z olomoucké bibliotéky ceněnou instituci, která by plnila funkci hlavní zemské knihovny pro území Moravy a Slezska a byla zároveň ústavem s vědeckými ambicemi. Funkci ředitele Univerzitní knihovny v Olomouci zastával do roku 1915. Roku 1892 byl jmenován konzervátorem Centrální komise pro umění a historické památky. Patřil k předním osobnostem kulturního a společenského života v Olomouci. V Olomouci roku 1877 založil a řídil literární a vlastivědný měsíčník Moravia, který byl v roce 1882 přesunut do Brna. Zejména díky jeho nadšení a pracovnímu nasazení byla Studijní knihovna v letech 1906 – 1907 úspěšně přestěhována z vlhkých prostor sv. Kláry do nové budovy teologické fakulty. Za svoje úspěšné vedení olomoucké studijní knihovny byl celkem třikrát vyznamenán Ministerstvem kultury a vyučování jubilejní medailí. Otevřeně kritizoval některé své předchůdce, zejména za jejich pomalé nadšení cokoli v knihovně měnit a zlepšovat.
Je autorem beletristických a historických prací vztahujících se k olomoucké minulosti. Publikoval četné historické monografie, životopisy a romány, sbíral lokální pověsti. Je také autorem dvou historických románů z minulosti Olomouce. Zařadil se mezi přední činitele olomouckého kulturního a spolkového života a zapojil se též do komunální politiky. Především jako jeden z mužů, kteří chtěli ve městě po vídeňském vzoru zbudovat moderní obytnou čtvrť. V roce 1886 vznikla olomoucká pobočka vídeňské Společnosti úřednické čtvrti, jež zakoupila pozemky na Nové Ulici západně od historického centra. K nejstarším domům zbudovaným v režii Společnosti patřila vila Willibalda Müllera. Pozornost soustředil i na olomoucké německé divadlo, zajímal se o architekturu, archeologii, turistiku i vlastivědu.
Medaile a ocenění Jubilejní medaile
Rytířský kříž Řádu Františka Josefa
Další info URLWikipedie (Willibald Müller)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000788.htm ]