NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Halík, Miroslav, 1901-1975
Narození 30. června 1901, Domažlice (okr. Domažlice)
Úmrtí 5. srpna 1975, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Domažlice (okr. Domažlice) - Husova obecní knihovna (nyní Městská knihovna Boženy Němcové) (1930-1934)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1934-1945)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo informací (1945-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1953-1962)

Biografická pozn. Narozen 30. 6. 1901 v Domažlicích, zemřel 5. 8. 1975 v Praze. PhDr., knihovník, bibliograf, literárněvědné práce, editor díla Karla Čapka.
Źivotopis Narodil se 30. června 1901 v Domažlicích, kde byl jeho otec cukrářem. Po maturitě na domažlickém reálném gymnáziu v červnu 1921 studoval do roku 1926 češtinu, francouzštinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V červnu 1931 byl promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci Doba obrozenská v české beletrii a poesii. V letech 1935 až 1937 absolvoval knihovnické kurzy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od března 1930 do května 1934 pracoval jako volontér a později i jako knihovník obecní knihovny v Domažlicích. Od června 1934 působil na pozici čekatele, resp. administrativního eléva v Ústřední knihovně hlavního města Prahy a od června 1937 do srpna 1945 byl knihovníkem v Ústřední knihovně hlavního města Prahy v hodnosti administrativní adjunkt. V srpnu 1945 si ho vyžádalo prezidium Ministerstva informací pro jeho způsobilost jako referent pro bibliografii. Od září 1945 do března 1953 spravoval knihovnu povinných výtisků v publikačním odboru na Ministerstvu informací. Od dubna 1953 do července 1953 byl zaměstnán v Hlavní správě polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a knižního obchodu při Úřadu předsednictva vlády. V roce 1947 byl jmenován členem komise ČAVU pro stanovení edičních zásad pro vydávání české literatury. V Národní knihovně v Praze pracoval na pozici bibliografa v oddělení bibliografie článků v českých časopisech od srpna 1953 do dubna 1962, kdy odešel do důchodu. V oddělení zodpovídal za výběr excerpt “po stránce odborné i politické” a revidoval jmenný a věcný popis, zastupoval vedoucího oddělení.
V letech 1934 až 1938 uspořádal v pražské městské knihovně několik literárních výstav (např. o díle J. V. Sládka, V. Dyka, o Manifestu českých spisovatelů 1917, národních hymnách), v roce 1939 posmrtnou výstavu Karla Čapka v Topičově salonu. V roce 1939 byl pověřen vydáváním knih Karla Čapka, od roku 1945 též Josefa Čapka v nakladatelství Fr. Borový, od roku 1954 editorem Díla bratří Čapků v nakladatelství Čs. spisovatel. V roce 1946 byl pořadatel rozsáhlé výstavy o životě a díle bratří Čapků v Praze, v roce 1956 spolutvůrcem expozic Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a Domu Karla Čapka ve Strži. Od roku 1965 do své smrti, která nastala 5. srpna 1975 v Praze, byl předsedou Společnosti bratří Čapků (v pořadí třetím). Syn teolog Tomáš Halík (narozen 1948).
Další info URLEditor Čapkova díla a bibliograf PhDr. Miroslav Halík (Bulletin plus, 2001, 2)
URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000789.htm ]