NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Štěrbová, Jaroslava, 1957-
Církevní jméno Rohlová, Jaroslava, 1957-
Narození 9. července 1957, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav vědeckých informací ČSLS (Ústřední vědeckoinformační středisko A ČR) (1980-1992)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1993-1997)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna v Praze (1998-)

Biografická pozn. Narozena 9. 7. 1957. Mgr., knihovnice, působící v Městské knihovně v Praze.
Źivotopis V roce 1980 absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor knihovnictví a vědecké informace. Diplomovou práci zpracovala na téma Městská knihovna v Praze. Po úspěšném ukončení studií v roce 1980 začala pracovat v Ústředním vědeckoinformačním středisku A ČR v Praze jako studijně rozborový pracovník v oblasti společenských věd. Po reorganizacích v armádě pracovala v nově vzniklém Ústavu vědeckých informací ČSLA jako vedoucí sekce dokumentografických bází dat. Z rezortu obrany odešla v roce 1993, kdy přijala nabídku Národní knihovny České republiky jako vedoucí Oddělení meziknihovních služeb a souborných katalogů. Působení v Národní knihovně ukončila v r. 1997, kdy ji oslovila Městská knihovna v Praze s nabídkou podílet se na přípravě a obnovení provozu ústřední knihovny. Nabídku přijala a od roku 1998 až dodnes pracuje v Městské knihovně v Praze jako hlavní knihovnice. I jejím přičiněním se Městská knihovna v Praze stala významným členem knihovnické obce. Mezi její odborné a vědecké činnosti v knihovnictví patří podílení se na projektu CASLIN – zrod SK ČR, vypracování Metodiky MVS v ČR. Je členkou řady expertních pracovních skupin, např. pro stavby a rekonstrukce knihoven, pro tvorbu Koncepce rozvoje knihoven ČR. Dále působí jako členka hodnotících komisí programů VISK. Byla členem týmu, který připravoval novou koncepci souborných katalogů a zejména koncepci automatizace hlavních knihovnických procesů v NK. Je stvrzovatelka profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací, spolutvůrce ROI – Metodiky měření efektivity služeb knihoven. Publikovala řadu odborných článků v časopise Čtenář, Bulletin SKIP nebo ve sbornících Konference Knihovny současnosti.
Od roku 1993 je členkou profesní organizace SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky), je členkou výboru pražské regionální organizace, členkou výkonného výboru SKIP a členkou předsednictva SKIP, dále předsedkyní komise MARK. Věnuje se také lektorské činnosti, krajské i městské knihovny ji zvou na semináře a workshopy k problematice služeb, komunikace s klientem či komunitních rolí knihoven. Mezi její zájmy patří rodina, literatura a turistika.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2015)
Cena českých knihovníků (2016)
Pražský knihovník / Pražská knihovnice (2023)
Další info URLRozhovor s Jaroslavou Štěrbovou (Duha, 2011, č. 1)
URLCena českých knihovníků (Jaroslava Štěrbová)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 07 / 000000797.htm ]