NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petrášková, Zuzana, 1948-
Církevní jméno Fränkelová, Zuzana, 1948-
Narození 15. března 1948, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1987-)

Biografická pozn. Narozena 15.3.1948 v Praze. Mgr., vystudovala FF UK obor dějiny a teorie hudby, vedoucí hudebního oddělení NK ČR.
Źivotopis Absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru hudební věda a v roce 1972 získala titul promovaný filolog (prom. fil.). Po ukončení studia odsunula profesní dráhu a zcela se věnovala rodině a vychovala tři děti. Aby neztratila kontakt s oborem, spolupracovala se Souborným hudebním katalogem jako externí pracovnice. Na trvalý pracovní poměr nastoupila do hudebního oddělení NK ČR v roce 1987 a od roku 1998 zastává funkci vedoucí tohoto oddělení. Od roku 1989 do současnosti vede českou redakci soupisu hudebních pramenů RISM (Répertoire International des Sources Musicales) a spolupracuje s mezinárodní redakcí RISM. V letech 2000 – 2004 byla řešitelkou projektu VaV „Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy“ a v letech 2006 – 2011 řešitelka projektu VaV „Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy“. Byla také předsedkyní České národní skupiny IAML (1999-2005) a od roku 2006 doposud je členka výboru. Od roku 2016 je také garantem institucionálního projektu DKRVO v oblasti hudební vědy. Vede pracovní tým studentů muzikologie a externích spolupracovníků hudebního oddělení v rámci prací pro Souborný hudební katalog a RISM a koordinovala práce na projektu „Bibliotheca Sonans“ v rámci evropského programu Culture 2000 v roce 2004-2005. V současné době je předsedkyní Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Českého muzea hudby a je členkou ve správní radě Instituce Bohuslava Martinů.
Pokud se nevěnuje hudební dokumentaci a fungování hudebního oddělení, poslouchá ve volném čase hudební nahrávky, navštěvuje koncerty a operu, čte literaturu o hudbě a hraje na klavír. Její druhá velká vášeň je péče o vše, co roste a kvete a turistika v krásné přírodě.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2016)
Další info URLNoví nositelé medaile Z. V. Tobolky (Čtenář, 2016, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000801.htm ]