NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čapková, Dagmar, 1925-2016
Církevní jméno Votrubová, Dagmar, 1925-2016
Odkaz. forma Čapková-Votrubová, Dagmar, 1925-2016
Narození 13. září 1925, Úborsko (okr. Klatovy)
Úmrtí 24. května 2016, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1954-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pedagogický ústav J. A. Komenského při ČSAV (1956-1992)

Biografická pozn. Narozena 13. 9. 1925 v Úborsku, zemřela 24. 5. 2016 v Praze. Komenioložka, pedagožka, publicistka.
Źivotopis Po maturitě na gymnáziu v Klatovech úspěšně vystudovala v letech 1945–49 obor angličtina a čeština na FF UK. V letech 1949–1954 učila na gymnáziích ve Valašských Kloboukách, Holešově, Kroměříži a Hořicích. V letech 1954–56 pracovala jako knihovnice Státní pedagogické knihovny v Praze, kde založila referát komenian, oddělení pro studium života a díla J. A. Komenského. Úkolem referátu bylo shromažďovat, knihovnicky zpracovávat a pořádat všechna vydání spisů Komenského a rovněž díla související s jeho prací, a zpřístupňovat je ke studijním účelům odborné veřejnosti.V letech 1956–1992 působila jako odborná, později vědecká pracovnice v oddělení komeniologie a dějin pedagogiky v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského při ČSAV Praha. V roce 1991 se vrátila k přerušené pedagogické dráze a začala vyučovat na Pedagogické fakultě UK v Praze. Roku 1992 se habilitovala jako docentka na FF UK v oboru dějin výchovy se specializací na komeniologii a v roce 1995 zde obhájila profesuru v téže oblasti. Přednášela také na univerzitách v Anglii (Londýn, Cambridge, Lancaster, Oxford) a Americe. Středem jejího celoživotního vědeckého zájmu je dílo J. A. Komenského, ale její práce přesahují i do oblasti filozofie, obecných dějin, dějin pedagogiky a metodologie. V komeniologii se zabývala např. vztahy filozofie a pedagogiky se zřetelem k ostatním oborům, zkoumala vývojové stupně pansofie a jejího působení na užší i širší vychovatelské koncepce Komenského, jeho pojetí člověka a jeho metodologii.
V roce 1956 publikovala bibliografii s názvem Soupis komenian Státní pedagogické knihovny Komenského v Praze, Státní pedagogické knihovny v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě. Podílela se na kolektivních edicích díla Komenského (např. jubilejní edice díla Opera didactica omnia vydané roku 1957 k výročí 1. vydání v Amsterodamu nebo osmisvazkové vydání Vybraných spisů J. A. Komenského v češtině vydané v letech 1958–78). Sama publikovala řadu monografií (Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů z roku 1968, Některé základní principy pedagogického myšlení J. A. Komenského z roku 1977, Myslitelsko-vychovatelský odkaz J. A. Komenského z roku 1987 aj.) a odborných příspěvků do sborníků (např. Význam některých starších tradic vzdělávání v českých zemích z roku 1969, Pansofie jako základ obecné i speciální metodologie výchovně vzdělávací soustavy Komenského z roku 1980, Masaryk a Komenský z roku 1993) a časopisů (např. Schaller a svět Komenského z roku 1995). Byla činná ve výkonném výboru Mezinárodní společnosti pro dějiny výchovy ISCHE, v mezinárodní redakční radě revue Pedagogica historica, 9 let zastávala funkci předsedkyně Unie Comenius, byla členkou mezinárodní Societé Européenne de Culture, čestnou členkou německé společnosti Comenius-Gesellschaft, kanadské společnosti Societé des études Comeniennes aj.
Medaile a ocenění Za zásluhy o stát v oblasti vědy (2007)
Čestná členka Comenius-Gesellschaft
Další info URLWikipedie (Dagmar Čapková)
URLMasarykova univerzita - osobní stránka

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000806.htm ]