NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bečková, Marta, 1930-
Církevní jméno Ringesová, Marta, 1930-
Odkaz. forma Bečková-Ringesová, Marta, 1930-
Ringesová-Bečková, Marta, 1930-
Narození 27. října 1930, Náchod (okr. Náchod)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1956-1968)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pedagogický ústav J. A. Komenského při ČSAV (1969-1989)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Filosofický ústav Akademie věd ČR (1990-2010)

Biografická pozn. Narozena 27.10.1930 v Náchodě. Komenioložka, práce z oboru, odborná překladatelka z polštiny.
Źivotopis Marta Ringesová-Bečková vystudovala v letech 1950 až 1955 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor polonistika-bohemistika a poté v letech 1958-1960 absolvovala knihovnický kurs pro absolventy vysokých škol při Státní knihovně ČSR. V letech 1956 až 1968 působila jako pracovnice referátu komenian ve Státní pedagogické knihovně Komenského v Praze, od r. 1966 byla vedoucí speciálních referátů SPKK. Úkolem referátu komenian bylo shromažďovat, knihovnicky zpracovávat a ke studijním účelům zpřístupňovat všechna vydání spisů Komenského a literaturu o něm v co nejširším rozsahu odborné veřejnosti. Během svého působení v referátu M. Bečková rozvíjela spolupráci se zahraničními institucemi a komeniology zejména v oblasti komeniologické bibliografie a informací a také v oblasti propagace Komenského díla v zahraničí. Od roku 1969 pracovala v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV nejprve jako odborná pracovnice, od roku 1983 jako vědecká pracovnice. Od roku 1990 do roku 2010 působila jako vědecká pracovnice ve Filosofickém ústavu AV ČR. Je autorkou mnoha studií v češtině, němčině a polštině věnovaných J. A. Komenskému a bibliografických soupisů komenian a komeniologické literatury (např. druhý díl Soupisu komenian Státní pedagogické knihovny Komenského v Praze, Státní pedagogické knihovny v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě z roku 1962 nebo Bibliografie článků v časopise Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského, ročník 1 – 20, vydaná v roce 1964).
Mezi její významné komeniologické práce patří: Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně (1964), Komenský a polská literatura (1971), K vývoji a perspektivám komeniologie (1974), J. A. Komenský a Polsko (l983), Zur Problematik der Comenius´ Beziehungen zum Sozinianismus (1983), Les parties introductive et finale de l´écrit de Comenius De rerum humanarum emendatione (1992) , Die Komeniologie – ein wissenschaftliches Fach? (2003), Češi a Poláci ve Velkopolsku (2004), Pobělohorský bratrský exil (2009), Poznávání osobnosti a díla J. A. Komenského (2009), Polští přátelé a stoupenci Komenského (2010). Podílela se na vydávání Vybraných spisů J. A. Komenského (1975, 1978) a J. A. Comenii Opera omnia (1970, 1992, 2013). V letech 1992 až 2007 byla šéfredaktorkou revue Acta Comeniana a v letech 1992-2006 předsedkyní vědecké rady Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Členkou redakční rady časopisů Acta Comeniana a Studia Comeniana et historica je dosud. V roce 1991 získala cenu ČSAV za výsledky v komeniologii spolu s kolektivem pracovníků Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV a v roce 2005 čestnou oborovou medaili Jana Dobrovského AV za zásluhy ve společenských vědách.
Medaile a ocenění cena ČSAV za výsledky v komeniologii (1991)
čestná oborová medaile Jana Dobrovského AV za zásluhy ve společenských vědách (2005)
Další info URLFilozofický ústav AV ČR
URLBibliografie dějin Českých zemí

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000808.htm ]