NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hušek, Josef, 1912-1981
Narození 5. listopadu 1912, Havlíčkův Brod (okr. Havlíčkův Brod)
Úmrtí 1. května 1981, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Havlíčkův Brod (okr. Havlíčkův Brod) - Městská knihovna v Havlíčkově Brodě (nyní Krajská knihovna Vysočiny) (1935-1936)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská lidová knihovna (nyní Městská knihovna v Praze) (1954-1957)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vojenská akademie (1957-1959)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna Československé republiky (nyní Národní knihovna ČR) (1959-1961)

Biografická pozn. Narozen 5. 11. 1912 v Havlíčkově Brodě, zemřel 1. 5. 1981 v Praze. Politický pracovník komunistické strany, ředitel knihoven, práce z oboru knihovnictví a kultury.
Źivotopis Narodil se 5. listopadu 1912 v Havlíčkově Brodě do rodiny staničního dozorce na dráze. Po vychození obecné školy navštěvoval gymnázium, z něhož byl pro komunistickou činnost vyloučen. V letech 1935 a 1936 se živil jako výpomocný knihovník, prodavač a obchodní cestující. Maturitní zkoušky složil externě na reálném gymnáziu v Čáslavi v roce 1936. V letech 1935 až 1937 studoval na pražské právnické fakultě, ale studium nedokončil a v září 1937 odešel bojovat jako interbrigadista do Španělska. Za 2. světové války byl vězněn ve Francii, Karlsruhe a Praze, později v koncentračních táborech Dachau, Terezín a Buchenwald. Od srpna 1945 až do února 1948 byl zaměstnán na krajském sekretariátu KSČ v Havlíčkově Brodě v kádrovém oddělení jako organizační tajemník, nakonec jako krajský politický tajemník. Poté působil do února 1949 jako tajemník ústředního akčního výboru Národní fronty. Po likvidace kraje byl v únoru 1949 jmenován náměstkem pro věci kádrové na Ministerstvu informací a osvěty a tuto funkci vykonával do září 1951. Od listopadu 1951 do února 1957 byl zaměstnancem Ústředního národního výboru hlavního města Prahy, od června 1952 vedoucím úseku hmotného zásobování. Od února 1954 do února 1957 byl ředitelem Městské lidové knihovny Ústředního národního výboru hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze). Zde díky novému organizačnímu uspořádání došlo k urovnání vnitřních poměrů. Pod jeho vedením získala knihovna v roce 1955 cenu města Prahy za budovatelské úspěchy v masově-politické práci a v roce 1956 vyznamenání v soutěži BVLK.
V roce 1956 připravil výstavu U Madridu za Prahu. Od roku 1955 byl předsedou Ústřední knihovnické rady. Některé zdroje tvrdí, že kvůli dlouhodobé nemoci pověřil vedením městské knihovny dr. Rudolfa Málka a po uzdravení přešel na nové pracoviště. Začátkem března 1957 nastoupil do Vojenské politické akademie, kde pracoval jako ředitel Knihovny vojenské akademie. Od června 1959 do října 1961 vedl Státní knihovnu ČSR, kam přivodil socialistickou atmosféru. Ta zahrnovala správné oslovení, otevřené jednání a řešení problémů za pomoci zapojení společných sil. Knihovnu považoval za důležitou součást budování socialismu. Byl velmi aktivní osobou, snažil se pomáhat, naslouchat, aktivně se zapojovat do řešení nedostatků a u jiných si dokázal vážit i dobře splněných drobných úkolů. Věnoval se také publikační činnosti. Napsal Kádrová práce v umění a kultuře (1950), společně s Rudolfem Málkem Pražská městská knihovna (1956). V září 1961 byl zvolen předsedou Ústředního výboru Svazu protifašistických bojovníků, v této funkci byl i v roce 1968 a část organizací mu na jaře 1968 vyjádřila nedůvěru. Funkci ustál a v březnu 1969 byl zvolen generálním tajemníkem federálního výboru Česko-slovenského Svazu protifašistických bojovníků, v listopadu 1969 však na tu funkci byl nucen rezignovat. Od roku 1961 byl i členem předsednictva ústředního výboru Národní fronty. Po krátké nemoci zemřel 1. května 1981 v Praze. Pohřeb proběhl 11. května 1981.
Medaile a ocenění Řád 25. února I. stupně (1949)
pamětní medaile za 2. odboj (1951)
Řád Rudé hvězdy (1957)
Řád práce (1962)
Čestná jehlice (vyznamenání NDR) (1965)
pamětní medaile k 20. výročí vítězství (ocenění SSSR) (1965)
uznání Komunistické strany Itálie za odbojovou činnost (1965)
Za vaši a naši svobodu (polská medaile) (1968)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000811.htm ]