NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sedláčková, Marie, 1931-
Narození 8. dubna 1931, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 8. dubna 1997
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovní středisko Fakulty filologické Univerzity Karlovy (nyní filozofická fakulta Univerzity Karlovy) (1955-1964)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1964-1981)

Biografická pozn. Narozena 8. 4. 1931 v Praze, zemřela 8. 4. 1997. PhDr., knihovnice, práce z oboru.
Źivotopis Narodila se 8. dubna 1931 v Praze jako Marie Šandová. Absolvovala gymnázium a jazykovou školu. V letech 1953 až 1958 studovala obor knihovnictví a čeština na Filologické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová práce Knihovna semináře pro slovanskou filologii University Karlovy v Praze. Její vznik a vývoj v letech 1880-1939. Doktorát udělen v roce 1968). Od roku 1953 do roku 1954 pracovala ve Státní technické knihovny, kde se brzy stala vedoucí nově založeného oddělení mezinárodní výměny publikací se socialistickými zeměmi. V listopadu 1955 nastoupila do knihovního střediska na Filologické fakultě Univerzity Karlovy jako odborná pracovnice. Zajišťovala katalogizaci přírůstků cizojazyčné literatury a zpětné zpracování fondů v germánském semináři. V září 1959 (po sloučení filologické a filozoficko-historické fakulty) se stala vedoucí nově vzniklého knihovního střediska se 46 dílčími knihovnami. Poté pracovala od července 1964 ve Státní knihovně ČSSR, v tehdejším Ústředním vědecko-metodickém kabinetu knihovnictví (ÚVMKK). Nejprve zde působila jako instruktorka pro vědecké knihovny, od března 1971 jako zástupce ředitelky ÚVMKK a jako vedoucí oddělení pro vědecký výzkum, kde řešila výzkumný úkol Soustava a organizace vědeckých a odborných knihoven. V lednu 1977 byla jmenována ředitelkou sektoru pro výzkum a metodiku knihovnictví a náměstkyní ředitele Státní knihovny ČSR. Na pracovištích se seznámila se základními problémy jednotné soustavy knihoven v ČSR, především s problematikou řízení a organizace sítě veřejných knihoven, a otázkou racionalizace knihovnických činností, zejména uplatnění mechanizačních a automatizačních prostředků a výpočetní techniky do této sféry.
Významně přispěla k rozvoji československého knihovnictví. Pod jejím vedením se činnost sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví prohlubovala a jeho vědeckovýzkumná práce se zaměřovala na řešení nejaktuálnějších knihovnických problémů. Její členství v řadě odborných komisí a vědeckých rad přispělo k upevňování koordinace a spolupráce v jednotné soustavě knihoven.Ve Státní knihovně ČSR pracovala do konce roku 1981 a poté odešla na Ministerstvo kultury ČR na funkci vedoucí 1. oddělení, resp. oddělení knihoven a VTEI, odkud odešla v červenci 1987 do důchodu.
Medaile a ocenění zasloužilý pracovník kultury (1986)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 08 / 000000817.htm ]